Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 30. okt. 2020 09:0010:00, Zoom - lenke er sendt ut som kalenderinvitasjon til vitenskapelige@jus.uio.no

Studiedekan Tarjei Bekkedal inviterer til digitalt allmøte for undervisere ved fakultetet

Banner, illustrasjon med de fire sentrumsbyggene
Tid og sted: 16. jan. 2020 19:3017. jan. 2020 01:00, Domus Juridica, 1 etasje

Fakultetet fortsetter åpningsfesten i Domus Juridica 16. januar med å invitere ansatte til fakultetsfest samme kveld.

Tid og sted: 28. nov. 2019 11:3015:00, Kjerka, Domus Media

Velkommen til felles faglig forum om undervisning ved fakultetet. Nyvalgt studiedekan presenterer sine planer, vi får se eksempler på noen nye læremidler og undervisningsformer og vi diskuterer bruken av forelesningsvideoer

Tid og sted: 21. nov. 2019 12:0013:00, Auditorium 4, Domus Academica

Vi ønsker ansatte og studenter velkommen til allmøte om rapporten "Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo». 

Tid og sted: 9. okt. 2019 14:1516:00, Auditorium 4, Domus Academica

De to dekanteamene presenterer seg og stiller til debatt. Debatten ledes av Aslak Bonde.

I nettskjema kan du stille anonyme spørsmål til kandidatene.

Tid og sted: 21. aug. 2019 16:0021:00, Universtitetshagen (Frokostkjelleren)

All employees are invited to an informal garden party in the University gardens in August.

Tid og sted: 21. aug. 2019 16:0021:00, Universtitetshagen (Frokostkjelleren)

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til sommerlig hagefest i Universitetshagen.

Tid og sted: 7. juni 2019 11:0014:00, Kjerka, Domus Media

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til undervisningslunsj. Det blir orientering om opprykkssystemet ved UiO, presentasjon om CELL-prosjektet og ferdighets- og skrivetrening i rettsstudiet.

Tid og sted: 30. nov. 2018 08:1511:00, Auditorium 6, Domus Academica, 2. et

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til et frokostmøte som blant annet tar for seg underveisevaluering, ekstern programevaluering av masterstudiet i rettsvitenskap og nye undervisningslokaler i Domus Juridica.

Tid og sted: 23. aug. 2018 16:0021:00, Universtitetshagen (Frokostkjelleren)

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til sommerlig hagefest i Universitetshagen.

Tid: 17. juli 2018 07:0017:00

Domus Academica holder stengt tirsdag 17. juli grunnet planlagt vedlikehold av sikringer.

Tid: 16. juli 2018 07:0017:00

Domus Bibliotheca og Domus Media holder stengt mandag 16. juli grunnet planlagt vedlikehold av sikringer.

Tid og sted: 1. juni 2018 08:1511:00, Auditorium 6, Dumus Academica, 2. et

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til semesterets frokostmøte. Denne gang om: kvalitet i høyere utdanning, Canvas og Lovdata.

Tid og sted: 30. mai 2018 08:3010:00, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 28. mai 2018 15:0016:30, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 28. mai 2018 08:3010:00, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 24. mai 2018 15:0016:30, Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Do you want to join the application process in 2018/2019 for funding of new interdisciplinary research groups in life sciences? Then you should sign up for one of UiO:Life Science´s meetings in the end of May.

Tid og sted: 23. apr. 2018 14:0015:00, Silurveien 2

Alle studenter skal avlegge eksamen i Inspera denne våren, og stadig flere skal ta sin eksamen i Silurveien. Vil du vite hvordan det kan være? Alle faglærere inviteres til åpent hus i Silurveien.

Tid og sted: 21. mars 2018 09:0014:00, Seminarrom 770, Domus Nova

Dette kurset gir deg en innføring i hvordan skrive gode kronikktekster for publisering i aviser og på nett, med et særskilt skråblikk til Aftenposten Viten-konteksten.  

Kursholder: Aftenposten Viten-ansvarlig Jeanette Sjøberg.

Tid og sted: 12. feb. 2018 13:0016:00, Domus Academica, Juridisk eksamenssal

Hvilken livsvitenskapsrelatert forskning har vi på fakultetet i dag? Hvordan kan fakultetet styrke og samordne sin forskning knyttet til livsvitenskap?

Tid og sted: 19. des. 2017 13:1514:45, Auditorium 4, Domus Academica

Mandag 18. desember offentliggjøres rapporten "Juss og kjønn" som er utarbeidet for å gi fakultetet bedre innsikt i spørsmål knyttet til kjønnsbalanse blant våre fast vitenskapelig ansatte, og integreringen av kvinne- og kjønnsperspektiver i undervisningen.

Rapporten presenteres på allmøtet.

Allmøtet er lukket for andre enn ansatte.

Tid og sted: 1. des. 2017 08:3011:00, Auditorium 6, Dumus Academica, 2. et

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til frokostmøte som tar for seg ny læringsplattform (Canvas skal i 2018 erstatte Fronter) og digitale rettskildeverktøy på eksamen.

Tid og sted: 16. nov. 2017 13:0015:00, Domus Bibliotheca, møterom 326

Alle fakultetets forskere inviteres til workshop i hvordan skrive søknader om ekstern finansiering med Ole Hammerslev, professor II på IKRS.

Tid og sted: 24. aug. 2017 16:0021:00, University gardens, by "Gymnastikkbygningen" (Frokostkjelleren)

All employees are invited to an informal garden party in the University gardens in August.

Tid og sted: 24. aug. 2017 16:0021:00, Universtitetshagen, ved Gymnastikkbygningen (Frokostkjelleren)

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til sommerlig hagefest i Universitetshagen.