2015

Tidligere

Tid og sted: 14. sep. 2015 15:0018:00, Universitetsplassen

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til høstsemesterets første fakultetssammenkomst, som tar oss med på en oppdagelsestur på vårt eget fakultet. Bli med og se kunsten du kanskje ellers overser!

Tid og sted: 27. aug. 2015 12:1513:30, Auditorium 4, Domus Academica

Christoffer C. Eriksen som har ledet arbeidsgruppen presenterer utredningen som danner grunnlaget for høringsprosessen Innspill til vurdering av ny studiemodell for Master i rettsvitenskap ved UiO  

Tid og sted: 19. mai 2015 14:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica

Alle fakultetsansatte inviteres til en sammenkomst med foredrag av dekan Hans Petter Graver og omvisning på Akershus festning.

All employees at the Faculty of Law are invited to a gathering with a lecture by dean Hans Petter Graver and a guided tour of Akershus fortress.

Tid og sted: 27. apr. 2015 15:1518:00, Auditorium 13, Domus Media

Alle fakultetsansatte inviteres til en ny fakultetssammenkomst med en presentasjon av PluriCourts etterfulgt av tapas på Aulakjelleren.

All employees at the Faculty of Law are invited to a new faculty gaterhing with a presentation by PluriCourts followed by tapas.

Tid og sted: 20. mars 2015 13:0014:00, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

Snart får vi nye persontilpassede For ansatte-sider på nett. Møter løsningen dine behov? Fredag 20. mars får vi en presentasjon av planer og skisser av UiOs nettredaktør Hildegun Lunden.

Tid og sted: 12. mars 2015 09:0013:00, Aud. 7, DN

Alle ansatte i institutt- og fakultetsadministrasjonen er velkommen til miniseminaret torsdag 12. mars. Kaffe og te serveres fra klokka 09.00.

Tid og sted: 22. jan. 2015 11:0019:00, Eidsvoll

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til tur til Eidsvollsbygningen, plassen hvor Norges grunnlov ble skrevet 1814.

All employees at the Faculty of Law are invited to a trip to Eidsvoll House, the birthplace of the Norwegian constitution in 1814.