Allmøte om rapporten ”Juss og kjønn”

Mandag 18. desember offentliggjøres rapporten "Juss og kjønn" som er utarbeidet for å gi fakultetet bedre innsikt i spørsmål knyttet til kjønnsbalanse blant våre fast vitenskapelig ansatte, og integreringen av kvinne- og kjønnsperspektiver i undervisningen.

Rapporten presenteres på allmøtet.

Allmøtet er lukket for andre enn ansatte.

Godt grunnlag

Rapporten er laget av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet på bestilling fra Likestillings- og mangfoldsutvalget ved fakultetet (LIMU) for å gi fakultetet bedre innsikt i spørsmål knyttet til kjønnsbalanse blant våre fast vitenskapelig ansatte, og integreringen av kvinne- og kjønns-perspektiver i undervisningen.

– Rapporten gir etter min vurdering fakultetet et godt grunnlag for å arbeide videre med disse spørsmålene, sier dekan Dag Michalsen i invitasjonen til allmøtet.

Omtaler uønsket seksuell oppmerksomhet

Opprinnelig skulle ikke uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering være et tema i rapporten. I intervjuene forskerne gjennomførte med informantene kom dette imidlertid opp ved at flere av dem ga uttrykk for kjennskap til hendelser der andre enn dem selv var utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet er uakseptabelt på enhver arbeidsplass. Dette er et tema som fakultetsledelsen vier stor oppmerksomhet, og hvor det jobbes med konkrete tiltak for å forhindre at noen utsettes for slike hendelser, er dekanens tydelig budskap.

Utgangspunkt for gode diskusjoner

I invitasjonen til allmøtet uttrykker dekanen et ønske om gode diskusjoner også om rapportens to øvrige temaer; kjønnsbalanse blant våre fast vitenskapelig ansatte, og integreringen av kvinne- og kjønns-perspektiver i undervisningen. Forventningen er at diskusjonene vil munne ut i konkrete tiltak.

Rapporten blir offentliggjort på morgenen mandag 18. desember.

Publisert 12. des. 2017 14:15 - Sist endret 19. des. 2017 09:34