Frokostmøte om undervisning 1. desember

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til frokostmøte som tar for seg ny læringsplattform (Canvas skal i 2018 erstatte Fronter) og digitale rettskildeverktøy på eksamen.

Video fra møtet

Se videoopptak fra frokostmøtet

Program:

 

Frokost serveres fra kl 8.30, det faglige programmet begynner kl 08.45

Forlenget frist for påmelding er onsdag 29. november: Påmelding (nettskjema)

Dersom du allerede har meldt deg på i Outlook trenger du ikke å sende nettskjema.

Vi håper mange har anledning til å delta!

Arrangør

Studiedekan Erling Hjelmeng og Studieseksjonen
Publisert 13. nov. 2017 15:15 - Sist endret 4. des. 2017 15:30