English version of this page

Hagefest 24. august

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til sommerlig hagefest i Universitetshagen.

Velkommen til uformell hagefest ved Gymnastikkbygningen (Frokostkjelleren). Alle ansatte er velkommen.

Vi byr på noe noe godt i glassene og en sommerlig meny.

Ettersom det blir servering er det bindende påmelding med frist 16. August kl 23.59

Meld deg på

Publisert 13. juni 2017 10:23 - Sist endret 14. juni 2017 09:21