Workshop i søknadsskriving

Alle fakultetets forskere inviteres til workshop i hvordan skrive søknader om ekstern finansiering med Ole Hammerslev, professor II på IKRS.

Foto: UiO/privat

Ole Hammerslev er jurist med doktorgrad i sosiologi. Han er for tiden leder av det danske forskningsrådets divisjon for samfunnsfag og humaniora, og har lang erfaring med å vurdere søknader om ekstern finansiering.

Program for dagen:

  • Utvikling av gode forskningsprosjekter, ved Ole Hammerslev
  • Hva kan forskerstøtten brukes til? Sammenhengen mellom forskerstøtte og prosjektutvikling, ved Randi Rørlien / Jenny Graver
  • Diskusjon
Publisert 20. juni 2017 15:03 - Sist endret 10. nov. 2017 13:46