English version of this page

Hagefest for Det juridiske fakultet

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til sommerlig hagefest i Universitetshagen.

Velkommen!

Velkommen til uformell hagefest ved Gymnastikkbygningen (Frokostkjelleren). Alle ansatte er invitert.

Vi kan lokke med grillmat, noe godt i glassene og god stemning.

Påmelding

Ettersom det blir servering er det bindende påmelding med frist 16. august kl 23.59

Meld deg på (nettskjema)

Publisert 28. juni 2018 14:57