Livsvitenskap ved JUS - rundebordssamtale

Hvilken livsvitenskapsrelatert forskning har vi på fakultetet i dag? Hvordan kan fakultetet styrke og samordne sin forskning knyttet til livsvitenskap?

I september 2017 ble det endelig klart at UiO får et Livsvitenskapsbygg. Bildet viser ulike forslag til arkitektur for bygget, fra en utstilling i 2014. (foto: UiO/Yngve Vogt)

Alle interesserte ved fakultetet inviteres til å diskutere disse og andre spørsmål knyttet til livsvitenskap i en rundebordssamtale.

Det vil bli servert kaffe og frukt. Påmelding av hensyn til matbestilling.

Program:

Formålet med rundebordssamtalen

  • Å gjøre kjent for flere at det allerede foregår mye livsvitenskapsrelatert forskning på fakultetet.
  • Idédugnad for et livsvitenskapelig fellesprosjekt, for eksempel en konferanse eller artikkelsamling. Vi vil involvere flere enheter på fakultetet og gjerne også eksterne miljøer.

Sammenhenger med livsvitenskap

Fakultetets arbeidsgruppe for livsvitenskap har utarbeidet en rapport som drøfter ulike sammenhenger mellom livsvitenskap og forskningen ved Det juridiske fakultet. Rapporten viser blant annet at det foregår forskning som er relevant for livsvitenskap på alle fakultetets institutter.

Livsvitenskap ved UiO

UiO:Livsvitenskap er UiOs største tverrfaglige satsning noen sinne. Satsningen definerer livsvitenskap som "alle disipliner innen vitenskapene som studerer oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer". Samfunnsvitenskap, inkludert rettsvitenskap, og humaniora er også med når disse "undersøker sammenhenger mellom adferd eller bevissthet og det biologiske grunnlaget, eller analyserer utfordringer som oppstår i møtet mellom anvendelse av livsvitenskap og samfunnets verdier og prioriteringer".

 

 

Publisert 19. sep. 2017 11:22 - Sist endret 2. feb. 2018 15:14