2019

Tidligere

Tid og sted: 28. nov. 2019 11:3015:00, Kjerka, Domus Media

Velkommen til felles faglig forum om undervisning ved fakultetet. Nyvalgt studiedekan presenterer sine planer, vi får se eksempler på noen nye læremidler og undervisningsformer og vi diskuterer bruken av forelesningsvideoer

Tid og sted: 21. aug. 2019 16:0021:00, Universtitetshagen (Frokostkjelleren)

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet inviteres til sommerlig hagefest i Universitetshagen.

Tid og sted: 21. aug. 2019 16:0021:00, Universtitetshagen (Frokostkjelleren)

All employees are invited to an informal garden party in the University gardens in August.

Tid og sted: 7. juni 2019 11:0014:00, Kjerka, Domus Media

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til undervisningslunsj. Det blir orientering om opprykkssystemet ved UiO, presentasjon om CELL-prosjektet og ferdighets- og skrivetrening i rettsstudiet.