Undervisningslunsj 7. juni 2019

Alle lærere ved Det juridiske fakultet inviteres til undervisningslunsj. Det blir orientering om opprykkssystemet ved UiO, presentasjon om CELL-prosjektet og ferdighets- og skrivetrening i rettsstudiet.

Påmelding

Program

  • Utviklingen av rettsstudiet med mer vektlegging av ferdigheter med progresjon utover i studiet, herunder orientering om omlegging på JUS 1111 ved Erling Hjelmeng og Eirik Østerud
  • Prosjektet CELL (Centre on Experiential Legal Learning) og bidraget til utviklingen av Master i rettsvitenskap og andre studieprogrammer ved fakultetet (se https://www.jus.uio.no/om/strategi/cell/) + orientering om søknad om Senter for Fremragende Utdanning ved Malcolm Langford og Nicole Marie Versland
  • Bruk av Lovdata Pro i undervisningssituasjonen og betydningen av domsutvalg - ønsker vi å videreføre dette? Ved Erling Hjelmeng
  • Skrivetrening med progresjon i løpet av jusstudiet – presentasjon av tiltak på studieårene ved Jon Christian Nordrum
  • Orientering om opprykkssystemet og SOTL-kriteriene (Scholarship of Teaching and Learning) ved Hege Hermansen (LINK)

 

Arrangør

Studiedekan Erling Hjelmeng og Julie Orning
Publisert 21. mai 2019 11:36 - Sist endret 4. juni 2019 14:19