IOR-mandagsnytt 19.oktober 2020

Internt ukentlig nyhetsbrev med aktuelle nyheter ved Institutt for offentlig rett.

Blogg: Retten i trygdeskandalen

Det er snart ett år siden "trygdeskandalen" ble offentlig kjent. Saken reiser en lang rekke spørsmål på tvers av ulike rettsområder og i ulike nivåer i forvaltningen, og berører forholdet mellom Norge og EU, rett og politikk, og forholdet mellom regjering og Stortinget. 

Med bakgrunn i dette har Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen, etablert en blogg for å nøste videre i trådene.

Som en hjelp til å samle trådene, har de også etablert en ressursside med oversikt over de ulike offentlige prosessene som fortsatt ruller. På siden ligger også en oversikt over artikler og kronikker skrevet av ansatte ved Det juridiske fakultet, og litt om fakultetets arbeid med å integrere lærdommene i undervisningen.


Husk instituttlunsj i morgen i Castbergs bibliotek (NB: ENDRET STED)

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt tverrfaglige prosjekt RIPPLES som er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 20. okt. 2020 12:00–13:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom


Årets Ryssdalseminar

Årets Ryssdalseminar finner sted på Litteraturhuset 26. oktober. Seminaret har tre temaer: Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum, NAV-saken og kriselovgivning under koronapandemien.

Påmeldingen er avsluttet, men det er mulig å følge seminaret på nett. 

Program og lenke til strømming her.


Utlysning i CAS er utsatt

Se melding fra Senter for grunnforskning - Centre for Advanced Study (CAS)

"Senter for grunnforskning (CAS) har vedtatt å utsette utlysningen for CAS-prosjekter for det akademiske året 2023/2024 til 2021. Siden UiO er en av våre samarbeidspartnere vil det påvirke forskere og akademikere ved din institusjon. 

Grunnen til at CAS har vedtatt å utsette utlysningen er at perioden fra et prosjekt får tilslag til det har oppstart på senteret vårt skal kortes ned fra to til ett år. For å muliggjøre dette må vi revidere krav og søknadsprosess, og selvsagt vente med å publisere utlysningen.

Vi har flere forskere ved deres institusjon som har søkt om CAS-prosjekt tidligere og som vet at det er en årlig søknadsfrist."


Zoom-seminar med Marios Iacovides "EU Competition Law as a Public Policy Tool to further the European Green Deal’s goals

In this seminar, Dr Marios Iacovides, Research Fellow at the University of Oxford Institute of European and Comparative Law, will present his one year research project in Oxford "Competition law in the Anthropocene epoch – How can EU competition law act as a public policy tool to further the European Green Deal’s goals?"

Tid og sted : fredag 23.oktober klokka 12-13, Zoom

For å kunne delta på dette seminaret må man registrere seg før 21.oktober og vil da få tilsendt en zoomlenke.


Ledig stilling : Postdoktor eller Ph.d-stipendiat i rettsvitenskap på prosjektet LAW22JULY: RIPPLES

Det er en ledig stilling som stipendiat eller postdoktor i rettsvitenskap på prosjektet LAW22JULY: RIPPLES. For mer informasjon se stillingsbeskrivelsen.


Nominering av tidsskifter til nivå 1 har frist 30. november

Har du i 2020  publisert  i kanaler som ikke er registrert på nivå 1? Du har fortsatt muligheten til å melde kanalen inn på nivå 1.

Du kan sende forslagene dine inn direkte til NSD-registeret via denne lenken 


Søke forsknings- eller utdanningstermin?

Fristene for å søke vår og høst 2021 for termin i 2022 er henholdsvis 1. februar og 1. september. Se nettside om frister og regelverk.


Munnbind til ansatte

Gjenbrukbar munnbind i ull kan hentes i resepsjonen av alle ansatte. Det er max 2 stk pr ansatt og det er begrenset antall. 


Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen.


Registrering av publikasjoner i Cristin

Husk å registrere dine publikasjoner i Cristin, slik at det også kommer opp i nyhetsoppdateringen. 


Arrangementer ved IOR

Mer ...

Siste fra Cristin

 • Stiansen, Øyvind (2022). (Non)Renewable Terms and Judicial Independence in the European Court of Human Rights. Journal of Politics.  ISSN 0022-3816.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2020). Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(9), s 549- 565
 • Hellum, Anne & Vittersten, Rikke (2020). Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett. Kvinnerettslig skriftserie.  ISSN 1891-5183.  (108), s 3- 12
 • Hellum, Anne (2020). Kvinnekonvensjonen 40 år – noen refleksjoner om dens betydning for internasjonal og norsk rett. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  51(01/20) . doi: DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2020-01-03
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Tina Soliman, Hunter (2020). Introduction, In Jørn Øyrehagen Sunde; Ernst Nordtveit & Hunter Tina Soliman (ed.),  The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  Chapter 1.  s 1 - 15
 • Syse, Aslak & Høyer, Georg (2020). KROM og kriminalpolitiske særforholdsregler, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  Kapittel.  s 81 - 111
 • Pavone, Tommaso (2020). Putting European Constitutionalism in its Place: The Spatial Foundations of the EU’s Judicial Dialogue. European Constitutional Law Review.  ISSN 1574-0196.  16(4)
 • Pavone, Tommaso (2020). Lawyers, judges, and the obstinate state: The French case and an agenda for comparative politics. French Politics.  ISSN 1476-3419.  18, s 416- 432 . doi: https://doi.org/10.1057/s41253-020-00136-4
 • Ugelvik, Synnøve; Borgan, Hedda Larsen & Dalaker, Andreas (2020). Country Report Norway, In Martin Böse; Maria Bröcker & Anne Schneider (ed.),  Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-030-55795-9.  Chapter 7.  s 229 - 270
 • Smith, Eivind (2020). Constraints on the Monarchy and Royal Family in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  8.4.  s 203 - 205
 • Smith, Eivind (2020). Regulation of the Monarchy: Regulating the Size of the Royal Family, the Line of Succession, and Royal Finances - Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  7.3.  s 165 - 167
 • Smith, Eivind (2020). Norway: Ceremonial Functions [of Monarchy], In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  5.4.  s 106 - 108
 • Smith, Eivind (2020). Political Functions of the Monarchy in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  4.5.  s 82 - 86
 • Smith, Eivind (2020). Constitutional Functions [of Monarchy] in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  3.7.  s 49 - 52
 • Sørlie, Anniken (2020). The Insufficiency of Gender Recognition Acts: The Example of Schooldays in Norway, In Eva Brems; Pieter Cannoot & Toon Moonen (ed.),  Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination.  Intersentia.  ISBN 978-1-83970-019-4.  4.  s 73 - 93
 • Stridbeck, Ulf (2020). Repetitive begjæringer om gjenåpning i straffesaker. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(8), s 508- 518
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen & Waltenburg, Eric N. (2020). From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwegian Courts. International Journal for Court Administration.  ISSN 2156-7964.  11(3), s 1- 17 . doi: https://doi.org/10.36745/ijca.352 Vis sammendrag
 • Syse, Aslak (2020). Rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03187-3.  Kapittel 10.  s 231 - 267
 • Boe, Erik (2020). Systemhensyn kan være så mangt, I:  Festskrift til Karsten Revsbech.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4357-8.  Almindelig forvaltningsret.  s 73 - 87
 • Backer, Inge Lorange (2020). Forenkling, I: Tore Bråthen; Eivind Furuseth & Anders Mikelsen (red.),  Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være. Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-67559-2.  Artikkel.  s 53 - 74
 • Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan & Wester, Knut (2020). Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  133(4), s 423- 475 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2020-04-03
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre (2020). Poland and Hungary are withdrawing from the EU. Verfassungsblog.  ISSN 2366-7044.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre (2020). Disease and Recovery in (COVID afflicted) Europe. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  57(3), s 619- 630
 • Langford, Malcolm; Behn, Daniel & Lie, Runar Hilleren (2020). Computational stylometry: predicting the authorship of investment treaty awards, In Ryan Whalen (ed.),  Computational Legal Studies - The Promise and Challenge of Data-Driven Research.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 744 9.  3.
 • Smith, Eivind (2020). Ordinary Judges as Constitutional Judges: Norway, In  Funktionsbedingungen unabhängiger Vervassungsgerichtbarkeit. Rechtspolitisches Symposium / Legal Policy Symposium. Band 19.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-82634-8.  Kapittel.  s 167 - 178
 • Smith, Eivind (2020). L'obligation généralisée de motivation des actes administratifs individuels depuis cinquante ans: le cas de la Norvège, I: Dominique Custos (red.),  Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux: La motivation des actes administratifs. Le droit francais à la lumière du droit administratif comparé.  Presses Universitaires de Caen.  ISBN 978-2-84133-960-0.  Kapittel.  s 109 - 113
 • Smith, Eivind (2020). Constitution et environnement: Norvège, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2019.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7133-3.  Kapittel.  s 417 - 426
 • Smith, Eivind (2020). Å grunnlovfeste det mindre betydningsfulle: Grunnloven § 113, I:  Festskrift til Karsten Revsbech.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4357-8.  Kapittel.  s 247 - 264
 • Fauchald, Ole Kristian (2020). Miljøprinsipper og strategiske beslutninger – Reform av norsk lakseoppdrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143. . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-02-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordtveit, Ernst; Hunter, Tina Soliman & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788976190.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Nordtveit, Ernst & Tina Soliman, Hunter (ed.) (2020). The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  288 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (red.) (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  656 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2020). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2020-2021. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205534827.  1142 s.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre (2020). Facultative mixity and sincere cooperation. Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-42197-4.  25 s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 19. november). Kritiserer regjeringsadvokaten for klimaprosedyren. [Internett].  Rett24.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Women's Rights in Saudi Arabia: Current Issues.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 17. november). Klimasøksmålet: Dommen kan få enorme konsekvenser for Norges klimapolitikk. [Internett].  Filter nyheter.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 13. november). Med nebb og klør i Høyesterett.  Morgenbladet.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 05. november). Utbygger må betale. Vindkraft.  Klassekampen.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 10. november). Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet.  Aftenposten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Silje Aambø, Langvatn (2020). Eit amerikanisert rettsvesen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 12. november). Klimasaka sin legitimitet.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 11. november). Ungdomen og klimaproblemet.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 11. november). Klimasaka, juss og politikk.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 10. november). Klima og menneskerettar.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 10. november). Framtidige generasjoner: Demokrati og klima.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 09. november). Klimaproblemet? Kva utfordringar står vi ovenfor?.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 31. oktober). Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag:.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 11. november). Ekspertintervjuet: Kva kan Høgsterett gjera?. [Fagblad].  Energi og klima.
 • Skirbekk, Gunnar; Vogt, David G. C. & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 10. november). Klimasaka i Høgsterett. "Framtidige generasjonar, demokrati og klima". Podkast Dag og Tid.. [Internett].  Dag og Tid.
 • Smith, Eivind (2020). Bestemmer Høyesterett hva staten skal gjøre i klimapolitikken?. Rett24.no.
 • Smith, Eivind (2020). Dagens sivilprosess er uegnet for mange forvaltningssaker. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 11. november). Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig?. [Radio].  Podkast: KAI-podden.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 02. november). Jussprofessor mener regjeringen har sluppet for billig unna i trygdeskandalen.  Dagsavisen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Matematikk, religion, individforståing, og kommunikasjonsteknologi - firarbanden i historisk endring.
 • Ugelvik, Synnøve (2020, 25. august). Om endring av straffenivået. [Radio].  NRK Dax18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Forvetningar til bibliotek og bibliotekar i 2020.
 • Ulfstein, Geir (2020). Norge er tjent med å ratifisere forbudet mot angrepskrig. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Utskifting av jord i Finnmark 1775?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 25. oktober). Hor - den store forbrytelsen. [Fagblad].  Slekt og Data.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Etter NOU 2020:9 Blindsonen. Hvor står diskusjonen om trygdeskandalen nå?.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdepraksis som rettskilde: Polysentri, rettskildesløyfer og rammer.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart. Vis sammendrag
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett. Vis sammendrag
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen. Vis sammendrag
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (red.) (2020). Retten i trygdeskandalen. Vis sammendrag
 • Røe, Yngve; Groven, Karen Synne & Langford, Malcolm (2020). Må få på plass sterkere insentiver for god digital undervisning. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Reutter, Lisa Marie; Broomfield, Heather; Aasback, Anne Wullum & Dahl-Jørgensen, Tangni Cunningham (2020). DATAFICATION IN THE PUBLIC SECTOR: EXPLORING THE BORDERS BETWEEN PUBLIC SERVICES AND CITIZENS.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Populisme og ekstrimisme.
 • Heier, Tormod & Ulfstein, Geir (2020). Det fragmenterte forsvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Klima og menneskerettigheter - lansering av rapport.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Judicial assistants as communication instruments.
 • Hellum, Anne & Nina, bahar (2020, 26. juni). PRIDE: Hvordan står det til med likestillingen for lesbiske mødre i Norge i dag?. [Internett].  https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/ep.
 • Hellum, Anne (2020, 13. oktober). Gullstandarden og motkreftene Beijing-plattformen er 25 år Litteraturhuset tirsdag 13. oktober 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00 Anne Hellums snakket om "Forholdet mellom Beijing erklæringen og FNs kvinnekonvensjon ". [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=6WJtWKLES6s&feature=youtu.be.
 • Ulfstein, Geir & Heier, Tormod (2020). Det fragmenterte forsvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). St. Olavs lov og jubilea i 2024 og 2030.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). NAV-skandalen, populisme og demokratiet i endring.
 • Quist, Christina; Ruud, Tor-Erling Thømt; Holmboe, Morten; Hallgren, Siv & Stridbeck, Ulf (2020, 12. oktober). Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt. [Internett].  VG. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Koch, Søren (2020). Hva er rettskulturell kunnskap – og hvorfor jurister trenger det. Juridika Innsikt.
 • Føllesdal, Andreas (2020, 04. oktober). Når lovbrot er politisk nødbrems.  Nationen. Vis sammendrag
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). TV2 Nyhetene. [TV].
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). Dagsrevyen, NRK. [TV].
 • Boe, Erik (2020, 05. august). Jussprofessor om offentlighet i mulige bedragerisaker: - Tar alvorlig feil.  Avisen Agder.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Naboskap og naborett. Kvardag og konfliktløysing fram til utskiftningane..
 • Strand, Vibeke Blaker (2020). Jussen tillater full likestilling. Avisa Vårt land.  s 12- 13 Vis sammendrag
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). NRK Nyheter. [TV].
 • Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf & Wester, Knut (2020). Mishandlet eller syk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna & Holmboe, Morten (2020, 04. oktober). – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Damjanovski, Ivan & Preshova, Denis (2020). Uniformity and Differentiation in the Fundamentals of EU Membership: The EU Rule of Law Acquis in the Pre- and Post- accession Contexts. EUIDEA Research Papers. 4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Daglegliv og handel i Bergen i mellomalderen etter Bylova av 1276.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Rafto-prisen til Egyptian Commission for Rights and Freedom.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2020). Norway and the COVID-19 Lockdown. Petrie Flom Center Harvard Law School Blog. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Covid-19 and the quest for inclusive health information. IHP (International Health Policies).
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Erdal, Marta Bivand & Valland, Tatanya (2020). Covid-19 and the duty to provide health information to diverse populations. OpenGlobalRights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Liden, Kristoffer & Langford, Malcolm (2020). Korona og rettsstaten. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Garnier, Adele & Cellini, Amanda (2020). The COVID-19 Resettlement Freeze: Towards a Permanent Suspension?. https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/COVID-19_Watch.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Sår på kropp og sjel – og lækingsløn for begge delar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Law and Communiation Technology in Nordic Legal History.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Eigarhistoria til Baroniet Rosendal, og møtet mellom natur og kultur på Rosendalsgodset.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Det er slutt på verda vi kjenner (og det er heilt greitt?). Nynorsk Kultursentrum (nettstad).

Se flere publikasjoner i Cristin


Ønsker du å få inn saker til Mandagsnytt?

Er det noen aktuelle saker du mener bør komme inn på mandagsnytt? Send en epost til

z.s.h.o.saatchi@jus.uio.no

Publisert 19. okt. 2020 14:17 - Sist endret 19. okt. 2020 14:28