IOR-mandagsnytt 24.august 2020

Internt ukentlig nyhetsbrev med aktuelle nyheter ved Institutt for offentlig rett.

Disputasnytt I

Aled Dilwyn Fisher har mottatt positiv bedømmelse av sin doktoravhandling «Living rights on a dying planet: The roles of legislated rights in development and systemic change in response to socioecological crises through the Indian National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)».

Disputasen blir holdt 8.oktober i gamle festsal. 

Prøveforelesningstema kunngjøres 23.september.

Vi gratulerer!​


Disputasnytt II

Rosa Manzo har mottatt positiv bedømmelse av sin doktoravhandling «Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate change».

Disputasen blir holdt 2.oktober i gamle festsal. 

Prøveforelesningstema kunngjøres 18.september.

Vi gratulerer!​


Instituttlunsj: Tiltredelsesforelesning for Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring har tiltrådt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, og vil holde sin tiltredelsesforelesning: 

«Samtykke som behandlingsgrunnlag iht. personvernforordningen (GDPR) 6 (1) a og begrensninger ved klinisk forskning i sykehus: Nye faktiske og rettslige utfordringer med anvendelsen av GDPR.»

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Av smittevernhensyn vil instituttlunsjen avholdes delvis fysisk i Castbergs bibliotek og delvis på Zoom. Det er kun 17 tilgjengelige plasser i Castbergs bibliotek. Det er førstemann til mølla for å sikre seg en av de fysiske plassene, og disse vil få servert lunsj og kaffe. Det er fortsatt noen ledige plasser for fysisk oppmøte.

Lenke til Zoom vil bli sendt ut i forkant av lunsjen

Velkommen

Tid og sted: 25. aug. 2020 12:00–13:00, Castbergs bibliotek eller Zoom


En viktig milepæl for skatte- og avgiftsrettsfaget

I begynnelsen av august signerte fakultetet, Finansdepartementet og tre advokatfirmaer en samarbeidsavtale om prosjektet "Skatterett@Jus, UiO".

– Avtalen er en anerkjennelse av skatte- og avgiftsrettsfaget, og den vil bidra til å skape et større fagmiljø og mer faglig aktivitet, understreket Hennum i talen.

Les mer om avtalen og signeringen 


Søknadfrist Norsk forskningsråd / Deadline application Research Council of Norway

I 2021 er fristen for å søke om forskerprosjekter hos Forskningsrådet 10. februar.

I år ble det sendt 20 søknader til fellesfristen fra fakultetet, og vi regner med at det vil bli mange søknader også neste år. Av den grunn har vi behov for å kunne planlegge slik at hver enkel søker får den forskningsstøtte vedkommende har behov for.

Derfor ber vi alle som planlegger å sende inn søknad til fristen 10. februar 2021 om å sende en epost til guro.frostestad@jus.uio.no innen 1. september 2020 og legge ved utfylt prosjekt-fiche.

--------

In 2021 the main deadline for applications for funding to the Research Council of Norway is February the 10th.

This year we had 20 applications, and we are expecting just as many next year. To be able to provide the support each applicant needs, we have to start planning early.

This is why we ask everyone who is considering applying for the February 10th deadline to give notice by email to guro.frostestad@jus.uio.no by September 1st 2020 and attache your project fiche.


Utlysning av midler til innovasjon (verifisering) 2020

Universitetet i Oslo utlyser for femte gang innovasjonsmidler til verifisering for hele UiO.  For 2020 er det avsatt 5 mill. kroner til tidligfasestøtte til verifisering med snarlig oppstart. Midlene skal fortrinnsvis anvendes for «proof-of-concept». Søknadene vil bli vurdert av en komite bestående av eksterne fagpersoner og prosjektet må være forankret på instituttledernivå. På denne siden kan du finne mer informasjon om kriteriene og selve søknadsskjema.


Digitale kurs for ledere og medarbeidere høst 2020

Avdeling for personalstøtte (AP) har satt opp tre digitale kurs for ledere og medarbeidere i høst. Alle kursene har aktualitet i den utfordrende og usikre tiden ledere og medarbeidere står i i forbindelse med Korona-situasjonen, og vil gi inspirasjon og kloke grep for å mestre arbeidshverdagen best mulig.

 1. Digital møteledelse:  Viktig kompetanse for alle som leder møter.
 2. Selvledelse og effektivitet: Teknikker for å styrke egen effektivitet, mestring og mening i arbeidshverdagen.
 3. Medarbeidersamtalen - minst like aktuelt og viktig i den nåværende situasjonen

Nettsiden "Tips til ledere under koronakrisen" er oppdatert, slik at det gjenspeiler høstens situasjon. 


Ledige stillinger som vitenskapelig assistent IOR

Det er 2-3 stillinger ledig som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart våren 2021 ved Institutt for offentlig rett. 

Søknadsfristen er torsdag 3.september 2020. 

Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres i løpet av de to påfølgende ukene.

For mer informasjon se


Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen.


Registrering av publikasjoner i Cristin

Husk å registrere dine publikasjoner i Cristin, slik at det også kommer opp i nyhetsoppdateringen. 


Arrangementer ved IOR

Mer ...

Siste fra Cristin

 • Stiansen, Øyvind (2022). (Non)Renewable Terms and Judicial Independence in the European Court of Human Rights. Journal of Politics.  ISSN 0022-3816.
 • Høgberg, Alf Petter (2020). Kommentarer til avtaleloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Nussberger, Angelika & Baetens, Freya (2020). Diversity on the bench of the European Court of Human Rights: a clash of paradigms, In Freya Baetens (ed.),  Identity and Diversity on the International Bench: Who is the Judge?.  Oxford University Press.  ISBN 9780198870753.  Chapter 24.  s 472 - 486
 • Baetens, Freya (2020). Identity and diversity on the international bench: implications for the legitimacy of international adjudication, In Freya Baetens (ed.),  Identity and Diversity on the International Bench: Who is the Judge?.  Oxford University Press.  ISBN 9780198870753.  Chapter 1.  s 1 - 26
 • Gáspár-Szilágyi, Szilárd & Létourneau-Tremblay, Laura (2020). A Question of Impartiality: Who are the Dissenting Arbitrators in Investment Treaty Arbitration?, In Freya Baetens (ed.),  Identity and Diversity on the International Bench: Who is the Judge?.  Oxford University Press.  ISBN 9780198870753.  15.
 • Løvlie, Anders (2020). Blooms-taksonomi og studiet i rettsvitenskap. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.
 • Løvlie, Anders (2020). Ansvaret for uaktsom medvirkning etter straffeloven. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.
 • Moss, Sigrun Marie & Langford, Malcolm (2020). Militæraktivisme brandet som fredsaktivisme? Norges kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  78(3), s 397- 410 . doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2557
 • Boucht, Johan (2020). Medvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  s 354- 383
 • Pavone, Tommaso (2020). Like Oil Floating on Water: Italy’s Olive Crisis and the Politics of Backlash against Transnational Legal Orders. FIU Law Review.  ISSN 2643-7767.  14(3)
 • Føllesdal, Andreas (2020). Add international courts to The Idea of Human Rights and stir … on Beitz’ The Idea of Human Rights after 10 years. Critical Review of International Social and Political Philosophy (CRISPP).  ISSN 1369-8230. . doi: 10.1080/13698230.2020.1859223 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lov og rett i Kransen, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  Kapittel.  s 23 - 27
 • Smith, Eivind (2020). "Prøvingsretten" omsider grunnlovfestet. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  55, s 325- 342
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lagmannen og Landslova - Lagmannen i norsk mellomalderrettshistorie frå 1100-talet til 1400-talet, I: Anna Catharina Horn & Karen Arup Seip (red.),  Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  Kapitel 6.  s 164 - 211
 • Kierulf, Anine & Kjølstad, Marius Mikkel (2020). Norway, In Richard Albert; David Landau; Pietro Faraguna & Simon Drugda (ed.),  2019 Global Review of Constitutional Law.  ICONnect and the Clough Center for the study of Constitutional Democracy at Boston College.  ISBN 978-0-692-15916-3.  Norway.  s 254 - 258
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Samtykkets faktiske og rettslige begrensninger, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 14.  s 475 - 538
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Bakken, Oda (2020). Overgangen fra personopplysninger til genetisk kunnskap, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 8.  s 303 - 341
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og rettslige perspektiver, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 2.  s 50 - 176
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren (kap. 1), I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  kapittel 1.  s 23 - 49
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Persontilpasset medisin som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(10), s 583- 601
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Ny avgjørelse fra Høyesterett om erstatning ved svikt i informasjon og adekvanslæren – HR-2020-1332-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 9-11.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Noen oppsummerende vurderinger, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 19.  s 636 - 645
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  kapittel 1.  s 24 - 49
 • Sand, Inger Johanne (2020). Organiseringen av helsetjenester og helseforskning sett i lys av digitakisering, bruk av biologiske og genetiske data og pasient- og brukerrettigheter, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  kapittel 17.  s 580 - 613
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Lockdown og kriseregulering i Norge. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  (10), s 1130- 1147
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2020). Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(9), s 549- 565 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hellum, Anne & Vittersten, Rikke (2020). Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett. Kvinnerettslig skriftserie.  ISSN 1891-5183.  (108), s 3- 12
 • Hellum, Anne (2020). Kvinnekonvensjonen 40 år – noen refleksjoner om dens betydning for internasjonal og norsk rett. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  51(01/20) . doi: DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2020-01-03
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Tina Soliman, Hunter (2020). Introduction, In Jørn Øyrehagen Sunde; Ernst Nordtveit & Hunter Tina Soliman (ed.),  The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  Chapter 1.  s 1 - 15
 • Syse, Aslak & Høyer, Georg (2020). KROM og kriminalpolitiske særforholdsregler, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  Kapittel.  s 81 - 111
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (red.) (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  421 s.
 • Behn, Daniel; Fauchald, Ole Kristian & Langford, Malcolm (ed.) (2021). The Legitimacy of Investment Arbitration: Empirical Perspectives. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-83758-3.  578 s.
 • Baetens, Freya (ed.) (2020). Identity and Diversity on the International Bench: Who is the Judge?. Oxford University Press.  ISBN 9780198870753.  592 s.
 • Høgberg, Alf Petter (2020). I språkets bilde Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03803-2.  123 s.
 • Baetens, Freya (ed.) (2020). Identity and Diversity on the International Bench: Who is the Judge?. Oxford University Press.  ISBN 9780198870753.  592 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (red.) (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  649 s.
 • Nordtveit, Ernst; Hunter, Tina Soliman & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788976190.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Statsrett kort forklart 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03848-3.  209 s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Nordtveit, Ernst & Tina Soliman, Hunter (ed.) (2020). The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  288 s.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen!, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Innledning.  s 13 - 16
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 14. januar). Gamle greier: Prestefruen som brant på bålet. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, podkast.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Håplaust i Høgsterett?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Klimasøksmålet som rettshistorisk milepæl.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Klimadommen og om å tru på julenissen. Rett24.no.
 • Strain, Nicola Claire (2021). Shai Dothan, International Judicial Review: When Should International Courts Intervene?. Leiden Journal of International Law.  ISSN 0922-1565.
 • Baetens, Freya (2020). Evaluating Compromissory Clauses Submitting Disputes to ICJ Jurisdiction: ‘Matters Provided in Treaties and Conventions in Force’.
 • Baetens, Freya & Bismuth, Régis (2020). Face à Face: Interview with Giorgio Sacerdoti – Professor, Arbitrator and Former Member and President of the WTO Appellate Body. The Law & Practice of International Courts and Tribunals.  ISSN 1569-1853.  19(3), s 351- 364
 • Baetens, Freya (2020). COVID-19 Defences against International Trade Law Claims.
 • Eriksen, Ane; Willebrand, Maria Hörnell; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Backer, Inge Lorange; Boitani, Luigi; Fauchald, Ole Kristian; Fernandez-Galiano, Eladio; Fleurke, Floor M.; Linnell, John Durrus; Mech, L. David; Mills, L. Scott; Sand, Håkan; Stronen, Astrid Vik & Wabakken, Petter (2020). Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1. Skriftserien Høgskolen i Innlandet. 19-2020.
 • Banik, Dan; Hegertun, Nikolai Henrik Wold & Langford, Malcolm (2020). Hva er plan B? Verden når ikke bærekraftsmålene. Det er på tide å snakke om det.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Boucht, Johan (2020, 01. desember). Finländare i Norge: Mycket arbete sker på distans.  Medborgarbladet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. desember). Norway’s Supreme Court Makes Way for More Arctic Drilling.  New York Times.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 24. desember). Sjokkert over Høgsterett.  Dag og Tid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. desember). Klimasøksmålet. [TV].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Klimadommen analysert.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 22. desember). Dommen har falle.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 22. desember). Jusprofessor om klimasøksmålets dom: – Høyesterett har stilt seg på feil side av historien. [Internett].  E24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 22. desember). «Høyesterett finner opp ting»: Fire juss-eksperter om klimadommen. [Internett].  Filter nyheter.
 • Robberstad, Anne (2020). «Bør vi innføre samtykkelov?». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Rui, Jon Petter & Stridbeck, Ulf (2020). Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  s 337- 338
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Polysentri, rettskildesløyfer og rammer: Trygdepraksis som rettskilde.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Personvernombudenes lovforståelse med utgangspunkt i høringsuttalelser.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Podcastintervju om pandemien og rettslige tiltak.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ei kritisk evaluering av æresretten. Om å døma fortida og leva i nortida. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6), s 16- 22
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Norks administrasjonshistorie.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 02. desember). Spredt eller samlet rett?.  Klassekampen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Moen, Ole Martin (2020, 22. november). Straff. [Radio].  NRK P2 Røverradioen.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2020). Kjersti Skarstad: Funksjonshemmedes menneskerettigheter – Fra prinsipper til praksis, Universitetsforlaget 2019. 124 sider inkl. innholdsfortegnelse og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  154(5), s 725- 729 . doi: http://doi.org/10.18261/issn.1504-3096-2020-05-07
 • Wibye, Johan Vorland (2020). Mer om Hohfelds rettigheter – Et svar til Lindberg. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  133(4), s 476- 480 . doi: DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3096-2020-04-04
 • Tønnesson, Johan & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Law students’ acquisition of law-writing skills. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 05. desember). Gulatingslova blir ein del av Noreg si dokumentarv. [Internett].  nrk.no.
 • Kukkonen, Karin & Langford, Malcolm (2020, 03. desember). Å tro på en fortelling: Litteratur, lover og sannsynlighet.. [Internett].  HumSam Biblioteket.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Fram frå gløymsla, I: Anna Catharina Horn & Karen Arup Seip (red.),  Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  Forord.  s 10 - 11
 • Ikdahl, Ingunn (2020). EØS og trygd..
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 01. desember). Formidler for fremtiden. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Helseretten.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?. Vis sammendrag
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen. Vis sammendrag
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 24. november). Koronahotell: skulle besøke sin døende far.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 29. oktober). Debatten: Om covid-19, og om pålegg om munnbind er lovlig. [TV].  NRK.
 • Smith, Eivind (2020). Statens syn er ikke tatt ut av den tynne luft. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 30
 • Sand, Inger Johanne (2020). Dimensions of legal autonomy - Niklas Luhmanns Concept of Law.
 • Sand, Inger Johanne (2020). Det nordiske sivilsamfunnet: Frihetsrettigheter, sosiale bevegelser og kunnskapssamfunnet.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Mindre åpenhet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Silje Aambø, Langvatn (2020). Ulike syn - eller ulike måtar å argumentera for sitt syn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 19. november). Kritiserer regjeringsadvokaten for klimaprosedyren. [Internett].  Rett24.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Women's Rights in Saudi Arabia: Current Issues.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 17. november). Klimasøksmålet: Dommen kan få enorme konsekvenser for Norges klimapolitikk. [Internett].  Filter nyheter.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 13. november). Med nebb og klør i Høyesterett.  Morgenbladet.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 05. november). Utbygger må betale. Vindkraft.  Klassekampen.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 10. november). Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet.  Aftenposten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Silje Aambø, Langvatn (2020). Eit amerikanisert rettsvesen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 12. november). Klimasaka sin legitimitet.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 11. november). Ungdomen og klimaproblemet.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 11. november). Klimasaka, juss og politikk.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 10. november). Klima og menneskerettar.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 10. november). Framtidige generasjoner: Demokrati og klima.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 09. november). Klimaproblemet? Kva utfordringar står vi ovenfor?.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 31. oktober). Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag:.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 11. november). Ekspertintervjuet: Kva kan Høgsterett gjera?. [Fagblad].  Energi og klima.

Se flere publikasjoner i Cristin


Ønsker du å få inn saker til Mandagsnytt?

Er det noen aktuelle saker du mener bør komme inn på mandagsnytt? Send en epost til

z.s.h.o.saatchi@jus.uio.no

 

Publisert 24. aug. 2020 14:50 - Sist endret 12. nov. 2020 13:37