IOR-mandagsnytt 30.november 2020

Internt ukentlig nyhetsbrev med aktuelle nyheter ved Institutt for offentlig rett.

Rektors blogg : Formidlingsåret 2020

Rektor Svein Stølen skriver om formidling i 2020 og nevner flere forskere fra det juridiske fakultet. Han sier blant annet dette om formidling:  "Vårt tredje samfunnsoppdrag handler om nettopp dette; om å ta kunnskap i bruk, om å formidle, om det Anine Kierulf treffende har kalt noe sånt som vårt fordømte ansvar for en åpen og opplyst samtale. Jeg mener vi både skal glede oss over at det formidles mye og godt, og akseptere at vi alltid må tenke at vi kan arbeide enda bedre."

Les hele bloggposten her.


Boken som forandret rettsvitenskapen

Anne Hellum har skrevet om kvinnerett og bøkene "Kvinnerett I" og "Kvinnerett II" i universitetsforlagets blogg. Hun skriver : "«Kvinnerett» ble i 2008 kåret av Dagbladet til etterkrigstidens viktigste bok i rettsvitenskap. Kvinnerett I og II er en samling arbeider fra de første kvinnerettsforskerne ved Det juridiske fakultet i Oslo. Boken kom i 1985, ti år etter at kvinnerett ble opprettet som eget spesialfag. Tove Stang Dahl, fagets første professor, var bokas redaktør. Bokas tilnærming tok hensyn til rettens ulike konsekvenser for kvinner og menn. Den la dermed grunnlaget for det som i dag betegnes som kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsvitenskapen."

Hele bloggposten kan du lese her.


Highly Commendable Paper 2020

Professor Johan Boucht har blitt tildelt prisen for "Highly Commendable Paper 2020" av Emerald Publishing for artikkelen "Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges", Journal of Financial Crime (2019). Ifølge vurderingskomiteen er den "one of the most exceptional pieces of work they saw throughout 2019". Vi gratulerer!


Cecilie Butenschøn Mairiri har gått bort

Bibliotekaren ved Southern and Eastern Regional Center in Women's Law (SEARCWL) ved Universitet i Zimbabwe, Cecilie Butenschøn Mairiri, døde i Harare fredag 27.november.    Med hennes profesjonelle arbeid ble det bygget opp en NORAD finansiert regional og internasjonal boksamling i kvinnerett. Denne samlingen, som består av internasjonal og regional faglitteratur, tidsskrifter og rettskilder, er antakelig uten sidestykke både i Afrika og Europa.

Her kan du lese mer om Cecilie og hennes arbeid.


Instituttlunsjer våre 2021

Instituttlunsjene starter igjen 19.januar med den utsatte presentasjonen av det nye RIPPLES-prosjektet. I utgangspunktet blir det seminarer annenhver tirsdag.


Gjesteforskere fra utenfor EU/EØS fritatt fra innreiserestriksjoner

Fra 20. november er gjesteforskere fra utenfor EU/EØS på lik linje med ansatte fritatt fra regjeringens innreiserestriksjoner. Gjesteforskere som kommer fra land med karanteneplikt må følge de til enhver tid gjeldende karanteneregler. 


Les aviser på nett - nytt tilbud fra UB

I disse hjemmekontortider hvor man ikke kommer til papiravisene institutt og fakultet abonnerer på, har UB et nytt tilbud. UiOs studenter og ansatte får nå tilgang til PressReader. Tjenesten lar deg lese over 7400 dagsaviser og magasiner fra 125 land, på over 60 språk.


Arbeidsdager i julen

Det er normal arbeidsdag til og med onsdag 23. desember.

Julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag er helligdager.

Sjekk fridager i julen og registrer ekstra fridag


The Hague Academy of International Law

Programs for Summer Courses 2021 in Public International  Law and Private International Law is published on the website of the Academy.

See also information and application guidelines at Centre for Studies and Research.


Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen.


Registrering av publikasjoner i Cristin

Husk å registrere dine publikasjoner i Cristin, slik at det også kommer opp i nyhetsoppdateringen. 


Arrangementer ved IOR

Mer ...

Siste fra Cristin

 • Hellum, Anne (2022). CEDAW and Global Standards for Women’s Rights: The Convention’s Actual and Potential Influence as an Accountability Mechanism for Gender-Sensitive Legislation, In Ramona Vijeyarasa (ed.),  International Women’s Rights Law and Gender Equality: Making the Law Work for Women.  Routledge.  ISBN 9780367549411.  10.  s 169 - 187
 • Stiansen, Øyvind (2022). (Non)Renewable Terms and Judicial Independence in the European Court of Human Rights. Journal of Politics.  ISSN 0022-3816.
 • Behn, Daniel; Langford, Malcolm Stroud; Létourneau-Tremblay, Laura & Lie, Runar Hilleren (2021). Evidence-Guided Reform: Surveying the Empirical Research on Arbitrator Bias and Diversity in Investor-State Arbitration, In Manfred Elsig; Rodrigo Polanco & Peter van der Bossche (ed.),  International Economic Dispute Settlement: Demise or Transformation?.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108832830.  Chapter 10.
 • Bugge, Hans Christian & Ramstad Wenger, Cathrine (2021). Klimainformasjon og -rapportering om virksomheter og produkter mv., I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  25.  s 647 - 666
 • Bugge, Hans Christian (2021). Veitransport, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  25.  s 633 - 642
 • Fauchald, Ole Kristian (2021). Klima, vindkraft og miljø; hvordan balansere motstridende hensyn i lovverket?, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  23.  s 591 - 609
 • Bugge, Hans Christian (2021). Kvotesystemet for utslipp av klimagasser, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  19.  s 461 - 499
 • Bugge, Hans Christian (2021). Norsk miljølovgivning og dens anvendelse på klima, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  16.  s 379 - 405
 • Bugge, Hans Christian & Kroepelien, Knut Fredrik (2021). EUs klimarett og Norges klimaavtale med EU– en innføring, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  13.  s 293 - 319
 • Bugge, Hans Christian (2021). Montrealprotokollens bidrag til å redusere klimagassutslipp, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  6.  s 155 - 174
 • Voigt, Christina (2021). Parisavtalen, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  5.  s 128 - 153
 • Bugge, Hans Christian (2021). FNs rammekonvensjon om klimaendringer og Kyotoprotokollen, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  4.  s 101 - 127
 • Bugge, Hans Christian (2021). Grunnlaget for internasjonalt klimaarbeid, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  3.  s 79 - 99
 • Bugge, Hans Christian (2021). Bakgrunnsretten: hovedtrekk i internasjonal miljørett, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  2.  s 55 - 76
 • Bugge, Hans Christian (2021). Hva er klimarett? Introduksjon til et nytt rettsfelt, I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  1.  s 27 - 48
 • Hjort, Maria Astrup (2021). Sources of Inspiration of Nordic Procedural Law: Choices and Objectives of the Legal Reforms, In Laura Ervo; Pia Letto-Vanamo & Anna Nylund (ed.),  Rethinking Nordic Courts.  Springer.  ISBN 978-3-030-74851-7.  4.  s 69 - 88
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). The History of Nordic Legal Culture and Court Culture: The Story of What Should not Have Been, but Still Came to Be, In Laura Ervo; Pia Letto-Vanamo & Anna Nylund (ed.),  Rethinking Nordic Courts.  Springer.  ISBN 978-3-030-74851-7.  3.  s 49 - 67
 • Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin & Sandberg, Kirsten (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.  ISSN 2524-5236. . doi: https://doi.org/10.1007/s42448-021-00078-6
 • Broomfield, Heather & Reutter, Lisa Marie (2021). Towards a Data-Driven Public Administration: An Empirical Analysis of Nascent Phase Implementation. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2001-7405.  25(2), s 73- 97
 • Hellum, Anne (2021). Not so exceptional after all?: Nordic gender equality and controversies linked to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  9.  s 173 - 190
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2021). The International Law of Peace, In Oliver P. Richmond & Gezim Visoka (ed.),  The Oxford Handbook of Peacebuilding, Statebuilding, and Peace Formation.  Oxford University Press.  ISBN 9780190904418.  Chapter 4.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  5(3), s 28- 45 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03 Vis sammendrag
 • Skjørten, Kristin (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene - fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 95- 114 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02
 • Wester, Knut Gustav; Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak & Wikström, Johan (2021). Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253. . doi: 10.1111/apa.15956
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre & Fredriksen, Halvard Haukeland (2021). The “special relationship” between the EU and the EEA EFTA States – free movement of EEA citizens in an extended area of freedom, security and justice:. Common market law review.  ISSN 0165-0750.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Proportionality in Asset Confiscation Proceedings, In Emmanouil Billis; Nandor Knust & Jon Petter Rui (ed.),  Proportionality in Crime Control and Criminal Justice.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509938605.  13.
 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm Stroud & Byrkjeflot, Haldor (2021). Creating gender exceptionalism: The role of global indexes, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Kapittel.  s 191 - 206 Vis sammendrag
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Krig og kontroll: Stortingets rolle i norske kriger, I: Tormod Heier & Micheline Egge Grung (red.),  Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205543362.  2.  s 44 - 66
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2021). The Political Question of Human Rights. Dissent by Judge Raul Zaffaroni in OC/26/20. Questions of International Law.  ISSN 2284-2969.
 • Backer, Inge Lorange (2021). Plenumsdommen i klimasøksmålet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  60(3), s 135- 158 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2021-03-03
 • Hellum, Anne (2021). Hvem er diskrimineringsrettens subjekt. Om kjønn som diskrimineringsgrunnlag, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Kapittel.  s 250 - 264
 • Kierulf, Anine (2021). Hva er ytringsfrihet?. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215047577.  160 s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Magnus Lagabøters Landslova av 1274 og framveksten av ei norsk statsmakt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Frå fridom til deltaking. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). Kan asylstatus opphøre fordi internflukt blir mulig? Kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-203-A («Farida II»). Juridika Innsikt. . doi: https://juridika.no/innsikt/kan-asylstatus-opph%C3%B8re-fordi-internflukt-blir-mulig-kommentar-til-h%C3%B8yesteretts-dom-hr-2021-203-a
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 24. mars). Takk og lov med Anine Kierulf. [Radio].  juridika.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 25. mars). Debatten: Smitten øker tross tiltak. Bør det innføres strengere reguleringer?. [TV].  NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 29. juni). Vaksinepass og vaksinering av barn. [Radio].  Vaksinepodden. Vis sammendrag
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud..
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021, 06. april). Er kriselover rettsstatsfiendtlige?. [Radio].  Advokatforeningen podcast Fri prosedyre.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021, 27. mai). Ny lov om sivilombud. Episode 45. [Radio].  Jusspodden.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021, 20. mai). Koronahotell. Episode 44. [Radio].  Jusspodden.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). I skyggen av en pandemi ble Norge litt fattigere på åpenhet og demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Forskere oppmuntres til å fjerne seg fra folks hverdag.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Mye faktum, lite juss. Kommentar til koronakommisjonens rapport. Juridika Innsikt.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 22. april). Vi trenger en offentlig samtale om vaksinepass. [Radio].  Universitetsplassen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 01. mars). Midtsidejuristen: Jørn Øyrehagen Sunde. [Fagblad].  Sud.jur..
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). ”Frå lydnadsplikt i katekisma til fridom etter Grunnlova? Guds- og individforståing i endring frå 1715 til 1815”.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). Janssen-vaksinen: tåler neppe at friske dør. Det kan ikke overlates til individet å avgjøre om risikoen er akseptabel. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 17. mai). Coronapass: - nytt dilemma.  Dagbladet.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 25. april). Koronapass krever lovendring.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 24. mars). Dette sier helsejurist om håndtering av hotellkarantene: Ekstremt vanskelig.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 07. juni). Norske hytteeiere i Sverige tapte mot staten.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 10. mai). "Disse bør få vaksinen frivillig".  VG.
 • Stridbeck, Ulf (2021). Tilståelser - ekte eller falske?.
 • Føllesdal, Andreas (2021). Også dyr har krav på rettferdighet. Aftenposten.no.  s 26- 27
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Statsdanning og lovgjeving under Håkon den Gode, Olav den Heilage og Magnus Erlingsson 954, 1024 og 1163/64.
 • Michalsen, Dag (2021). What was Scandiniavian Legal Realism of 20th Century?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Juss og poesi, lov og klima.
 • Ulfstein, Geir (2021). IS-kvinnens handlinger er ikke straffbare. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Handel og verda utanfor.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Fiskeri og ressursfordeling.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Kvinnfolk og lausgjengarar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Naboskap og statsborgarskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Trolldom og spøkjelse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Gud og djevel.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Dagleglivet på Vestlandet på 1600- og 1700-talet: Begjær, drap og djevelskap.
 • Létourneau-Tremblay, Laura (2021). Recent International Investment Treaty Practice and Environmental Protection: Fit for Purpose?.
 • Ugelvik, Synnøve (2021, 19. mai). Økokrim anker frifinnelse av tidligere Pareto-aksjemegler Kjetil Sjursen til Høyesterett.  Dagens næringsliv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Landslova - Det umogelege gjort mogeleg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 05. mai). Fransiskanaren på trona. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 28. april). Kanonisk rett og kristenretten. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 21. april). Nye verdiar og St. Olavs lov. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 14. april). Kyrkja som statsmakt. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 07. april). Rex justus. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 31. mars). Det norske riket i mellomalderen. [Internett].  Nasjonalbiblioteket, Podkastserien: Lagapodden, sesong 1.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). PODCAST: Vaksinepodden, om Ekspertutvalgets vurderinger og rettslige spørsmål: Gunnveig Grødeland og Anne Kjersti Befring.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). PODCAST: Koronakommisjonen: Eirik Holmøyvik og Anne Kjersti Befring.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). PODCAST UIO: Vi trenger en offentlig samtale om hva vaksinepass skal brukes til.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). Rådet fra Ekspertutvalget til Helsedirektoratet (dagbladet omformulerte: vi tåler neppe av noen dør). Vis sammendrag
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ugrei utgreiing frå Høgsterett. Rett24.no.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P. Juridika Innsikt.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Paragraf utan innhald. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 10. mai). Vaksineforsker med krystallklar beskjed. [Internett].  https://www.tv2.no/nyheter/13993255/.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 10. mai). Splittet om bruken av AstraZeneca. [TV].  https://www.nrk.no/norge/splittet-om-bruken-av-astrazeneca-o.
 • Ugelvik, Synnøve (2021, 30. april). Kristin Lund: - Dersom jeg har mottatt utbetalinger jeg ikke har krav på, vil jeg selvsagt betale tilbake. [Internett].  Forsvarets forum.
 • Ulfstein, Geir; Risini, Isabella & Zimmerman, Andreas (2021). Of Foxes Guarding Chickens, and Their Fellow Foxes An Outlook on the Reform Process Concerning Inter-State Applications Under the ECHR.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 29. april). Juristpodden. Diskusjon med Eirik Holmøyvik om Koronakommisjonen og det første året med pandemi. [Radio].  Jurist podden.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Legal Scholarship at the Boarders:Ius Commune and Local Laws.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Fysisk eller digiale førelesing? Ja takk, begge deler.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Berg, Sigrun Høgetveit (2021, 15. april). Kyrkja som statsmakt. [Internett].  Lagapodden, ein podkast frå Nasjonalbiblioteket.
 • Broomfield, Heather & Lintvedt, Mona Naomi (2021). EU Data Governance Act – why, how and where to?. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Legal Culture as a tool for legal analysis, In Kjell Åke Modeer (ed.),  Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future.  Institutet för Rättshistorisk Forskning.  ISBN 978-91-86645-15-1.  Chapter 7.  s 122 - 141
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2021). Lovlause, samar og landstrykarar – Tilhøyrsle og parallellsamfunn knytt til natur, kultur og sosiale sjikt.
 • Winroth, Anders & Sunde, Jørn Øyrehagen (2021, 28. april). Kanonisk rett og kristenretten. [Internett].  Lagapodden.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). Handlingsalternativer, plikter og adgang til beordring: Helsepersonellressurser under pandemier fra Koronakommisjonen..
 • Hellum, Anne (2021). NORAD's NORHDED I Panel session: Equitable partnerships in international higher education and research collaboration?.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021). To dager - fire byer Bioteknologidagen: Forbrukertester av barn https://www.bioteknologiradet.no/2021/03/bioteknologidagen-2021-21-og-22-april/.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2021, 22. april). TV2 hjelper deg. Om kiropraktorvirksomhet. [TV].  TV2.

Se flere publikasjoner i Cristin


Ønsker du å få inn saker til Mandagsnytt?

Er det noen aktuelle saker du mener bør komme inn på mandagsnytt? Send en epost til

z.s.h.o.saatchi@jus.uio.no

 

Publisert 30. nov. 2020 15:16 - Sist endret 30. nov. 2020 18:12