Arrangementer

Interne og eksterne arrangementer knyttet til Nordisk institutt for sjørett og forskergruppene for Naturressursrett og Folkerett og internasjonal styring er samlet her.

Kommende 5 dager

i dag okt.
Tid og sted: 27. okt. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet (2014/67) i norsk rett.

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

30 okt.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 3. nov. 2020 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Egeland presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

 

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, hake, hode, panne.
Tid og sted: 4. nov. 2020 12:0013:00, Kjerka, DMV/ Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved førsteamanuensis Henrik Skar fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 6. nov. 2020 12:0013:00, Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost

Vitenskapelig assistent Marcus Vardeberg Wannerstedt innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 10. nov. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Simen Gundersen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 13. nov. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig

Tidligere studentstipendiat ved Stortinget Anne Lodding Gabrielsen innleder.

 

Anne-Britt Fjermedal fra Fiskeridirektoratet stiller med en kort forberedt kommentar på møtet om vannrammedirektivet og fiskeoppdrett.

Ordstyrer: førsteamanuensis Katrine Broch Hauge