2017

Tidligere

Tid og sted: 13. des. 2017 12:1513:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM øst 1. etasje

Innledning ved stipendiat Guri Kristin Hjallen Eriksen, Institutt for offentlig rett.

Temaet er fiskerirettslig, og vil være en av faglunsjene i rekken av høstens tidligere faglunsjer om fiskeri.

Tid og sted: 12. des. 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media

Innledning ved Andreas Østhagen, FNI

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:1511:30, Domus Media, østfløy, 1. etasje Petroleums- og energirettens møterom

Friðrik Árni Friðriksson Hirst, Stefán Már Stefánsson og Ragnheiður Snorradóttir presenterer prosjektet.

Juridiske problemer angående havner og havneområder, samt problemstillinger vedrørende virksomheder som normalt drives der

Tid og sted: 7. nov. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM østfløy, 1. etasje

Innledning ved Halfdan Mellbye, partner i Steenstrup Stordrange.

Dette belyses med utgangspunkt i den nye generelle reguleringen i produksjonsområdeforskriften, tildeling av lokalitetstillatelser og kontroll med utslipp i den forbindelse og reglene om lusekontroll.

Tid og sted: 31. okt. 2017 12:1513:00, Petroleums- og energirettens møterom, DMØ 1. et

Vitenskapelig assistent Ivar Gullbrand Nyhus presenterer sitt avhandlingstema

Tid og sted: 3. okt. 2017 12:1513:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy, 1. etasje

Rune Løvås, Fiskeridirektoratet

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:00, Lødrups kjeller

Instituttleiar Ola Mestad inviterer alle NIFS-tilsette til felles lunsj.

Ola innleier om instituttet.

Det blir servert gode kaker og tid for tilbakespel

Tid og sted: 20. juni 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media

Innledning ved professor Erik Røsæg

Tid og sted: 13. juni 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media

Innledning ved vitenskapelig assistent Senad Saric

Tid og sted: 16. mai 2017 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Noen eksempler på betydningen av statlig og privat eierskap fra skogsindustrien.

Tid og sted: 4. mai 2017 15:0017:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Vi har gleden av å invitere til lansering av boken

Om Erstatningsrett

av Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Arrangementet er åpent, men av hensyn til enkel servering ønsker vi

Påmelding

Tid og sted: 2. mai 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Trond Solvang innleder med noen betraktninger rundt WADA-koden og CAS-voldgiftspraksis i kjølvannet av Johaug- og Sundby-sakene

Tid og sted: 28. apr. 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Innleder: Shinya Murase, Professor Emeritus, Sophia University, Tokyo; National Judge of the Permanent Court of Arbitration; former Chair of the U.N. International Law Commission (ILC) Committee on the Legal Principles relating to Climate Change (2008-2014); Special Rapporteur, ‘Protection of the Atmosphere’, UN International Law Commission, Tokyo, Japan.

Tid og sted: 18. apr. 2017 17:0018:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Professor Filippo Lorenzon from the Institute of Maritime Law at the University of Southampton explains the difference between English and Scandinavian legal methods by means of three illustrative contract law cases

Tid og sted: 22. mars 2017 16:0018:00, Wikborg Rein Advokatfirma, Kronprinsesse Märthas pl. 1, 9. etasje

Vi har gleden av å invitere til lanseringen av boken

Scandinavian Maritime Law – The Norwegian Perspective, 4th edition

 

Tid og sted: 21. mars 2017 09:3017:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica (urbygningen)

Scandinavian Institute of Maritime Law, PluriCourts and the Faculty of Law at the University of Oslo are co-hosting the Spring 2017 seminar of the Nordic Network on Investment Law. 

Tid og sted: 24. jan. 2017 12:1513:00, Kjerka, DM vest