Faglunsj: Governance og eierskap.

Noen eksempler på betydningen av statlig og privat eierskap fra skogsindustrien.

Temaet bygger på boken Rethinking corporate governance, og er en god anledning til kontakt med økonomimiljøet i Göteborg.

Innledere:

Gunnar Olofson, styreleder i Statsskog som var direktør i Sveaskog da boken ble skrevet (Sveaskog er analysert i boken) og

Tomas Polesie er professor emeritus ved Göteborgs universitet

 

 

Publisert 4. apr. 2017 18:10 - Sist endret 4. apr. 2017 18:13