Faglunsj: Fisketillatelser og fiskekvoter i det ervervsmessige fiske

Innledning ved vitenskapelig assistent Senad Saric

Vitenskapelig assistent Senad Saric presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Publisert 27. apr. 2017 14:36 - Sist endret 24. aug. 2018 15:47