Faglunsj: Fiskeridirektoratets rolle ved tildeling av fisketillatelser og fiskekvoter

Rune Løvås, Fiskeridirektoratet

Emneord: Fiskeri- og havrett
Publisert 2. okt. 2017 11:29 - Sist endret 2. okt. 2017 11:29