Faglunsj: Kontraktsrettslige konsekvenser ved avbrudd og spenningsfeil i nettleieavtaler mellom nettselskap og næringsdrivende sluttbruker

Vitenskapelig assistent Ivar Gullbrand Nyhus presenterer sitt avhandlingstema

Publisert 8. okt. 2017 22:57 - Sist endret 24. aug. 2018 15:48