Faglunsj: Akvakultur og miljø - hvilke miljøutfordringer skaper akvakulturnæringen, hvilke rettslige virkemidler kan myndighetene benytte og hvilke utfordringer skaper disse?

Innledning ved Halfdan Mellbye, partner i Steenstrup Stordrange.

Dette belyses med utgangspunkt i den nye generelle reguleringen i produksjonsområdeforskriften, tildeling av lokalitetstillatelser og kontroll med utslipp i den forbindelse og reglene om lusekontroll.

 

 

Emneord: Akvakultur
Publisert 15. sep. 2017 13:13 - Sist endret 30. okt. 2017 11:04