Faglunsj: Fiskerireguleringer til besvær?

Innledning ved stipendiat Guri Kristin Hjallen Eriksen, Institutt for offentlig rett.

Temaet er fiskerirettslig, og vil være en av faglunsjene i rekken av høstens tidligere faglunsjer om fiskeri.

Emneord: Fiskeri
Publisert 27. nov. 2017 15:43 - Sist endret 4. des. 2017 16:06