2018

Tidligere

Tid og sted: 13. des. 2018 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Dr. Justyna Nawrot teaches at the University of Gdańsk and is in the process of completing her habilitation (second doctoral degree) on maritime safety. She will discuss maritime safety as an emerging academic discipline (a system "in statu nascendi"). The direct objective of her project is a comparative analysis aiming at investigating whether the legal framework of maritime safety standards forms a distinctive, coherent legal system.

 

Tid og sted: 27. nov. 2018 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2.etasje Kjer

Innleiing ved instituttleiar Ola Mestad

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje Viggo Hagstrøms sal / "Kjerka"

Innledning ved professor Jonas Knetsch, CERCRID

 

Tid og sted: 18. sep. 2018 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Ekaterina Antsigyna, PhD stipendiat ved Queen's University (Canada) vil innlede om sitt forskningsprosjekt 

 

Tid og sted: 10. sep. 2018 17:3020:00, Domus Media, West wing 2nd floor, Kjerka

Nordisk institutt for sjørett har arbeidet med juss og juridiske problemstillinger i et nordisk perspektiv i mer enn femti år og har i den forbindelse sett betydningen av et tett nordisk samarbeid.  En viktig dimensjon av dette samarbeidet har vært forholdet til Baltikum.

Scandinavian Institute of Maritime Law has worked with the law and legal questions in the Nordic perspective for more than 50 years and appreciates the importance of the close Nordic cooperation. An important dimension of this cooperation has been relations with the Baltic States.

Tid og sted: 22. mai 2018 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Innledning ved Eliseo Sierra, Aggregated Professor of Commercial Law

Universidad Autónoma de Barcelona

Tid og sted: 14. mai 2018 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Angus Johnston, professor ved Universitetet i Oxford og professor II ved UiO (Nifs) holder et innlegg der han med utgangspunkt i noen energirettslige spørsmål vil diskutere sammenhengen med andre rettsområder og forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett

Tid og sted: 10. apr. 2018 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy 1. etasje

Bjørn Willy Robstad, seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling, Stortinget, holder et innlegg om Stortingets arbeid med arktiske spørsmål

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM østfløy, 1. etasje

Vitenskapelig assistent Gro Grytli Mostuen presenterer sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 6. feb. 2018 17:1519:00, Domus media vestfløy, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Ved professor Tarjei Bekkedal og professor Henrik Bjørnebye

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:1513:00, "Kjerka", Domus Media, vestfløy 2. etasje

Oversikt over pågående eksternfinansierte energirettsprosjekter ved førsteamanuensis Catherine Banet, avdeling for petroleums- og energirett

Tid og sted: 23. jan. 2018 12:1513:00, Meeting room Petroleum and Energy Law Department, Domus Media East Wing, 1st Floor

Introduction by Professor Tor-Geir Myhrer, Politihøgskolen.

Please note: The presentation will be held in Norwegian

Polisiær virksomhet i Nordishavet - (Rettslige) muligheter og ansvar