Energijuridisk klubb: EØS-tilpasningene ved gjennomføring av ACER-løsningen for EFTA-landene.

Ved professor Tarjei Bekkedal og professor Henrik Bjørnebye

ACER  (Agency for Cooperation between European Energy Regulators) har kompetanse til å fatte vedtak på enkelte avgrensede områder. NVE deltar i ACER som observatør uten stemmerett. EØS-tilpasningene innebærer at ESA skal fatte eget vedtak (basert på ACERs vedtak) som retter seg mot NVE, og ikke markedsaktørene direkte. NVE må deretter fatte vedtak for aktørene med internrettslige virkninger. I Prop 4S (2017-2018) er det gitt uttrykk for at denne løsningen ikke innebærer avståelse av myndighet i Grunnlovens forstand

Emneord: EØS, ESA, ACER
Publisert 12. jan. 2018 16:20 - Sist endret 5. feb. 2018 11:09