Faglunsj: Stortingets arbeid med arktiske spørsmål

Bjørn Willy Robstad, seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling, Stortinget, holder et innlegg om Stortingets arbeid med arktiske spørsmål

Foto: Bjørn Willy Robstad

Foto: Bjørn Willy Robstad

Emneord: Arktis
Publisert 28. feb. 2018 18:50 - Sist endret 11. apr. 2018 16:14