Instituttlunsj: Jack of some trades if you want to master one: on the need for specialists also to be generalists

Angus Johnston, professor ved Universitetet i Oxford og professor II ved UiO (Nifs) holder et innlegg der han med utgangspunkt i noen energirettslige spørsmål vil diskutere sammenhengen med andre rettsområder og forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett

Publisert 11. mai 2018 13:23 - Sist endret 14. mai 2018 09:51