Faglunsj: Romlov

Avdelingsdirektør Terje Wahl, Norsk Romsenter orienterer om internasjonal og norsk romfart.

Trine-Lise Wilhelmsen og Alla Pozdnakova orientrerer om Ekspertutvalget for å utarbeide ny lov om romfart, herunder problemstillinger, kompetanse og status. 

 

Publisert 11. feb. 2019 15:26 - Sist endret 1. apr. 2019 13:26