Matpakke-faglunsj:Kyststatens inngrep på åpent hav - hjemmelsgrunnlag for inngrep vis-à-vis forurensende sjøulykker

Vitenskapelig assistent Frede Rønning Rangnes  presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Forurensing, Sjøulykker
Publisert 27. sep. 2019 15:04 - Sist endret 7. okt. 2019 09:27