Matpakke-faglunsj: Ansvarlig havforvaltning i havbrukssektoren

Vitenskapelig assistent Nora Marie Ulltveit-Moe Eikenæs presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Havbruk, Havforvaltning
Publisert 27. sep. 2019 15:40 - Sist endret 4. nov. 2019 08:00