2020

Kommende

Tid og sted: 8. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 15. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Eirin Tinnesand presenterer temaet for sin avhandling.

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sophia Alexis Dyrby presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 24. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sigrid Østvik presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 17. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540

Vitenskapelig assistent Anders Rønningen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 3. nov. 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen

Vitenskapelig assistent Nina Egeland presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

 

Tid og sted: 27. okt. 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet (2014/67) i norsk rett.

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 20. okt. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 22. sep. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Dr. juris Ellen Eftestøl presenterer boka "Sustainable and efficient transport - Incentives for Promoting a Green Transport Market", edited by Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Suvi Sankari and Anu Bask

NB: påmelding av hensyn til enkel bevertning.

Vi benytter anledningen til en milepælsmarkering i etterkant av bokpresentasjonen.

Tid og sted: 15. sep. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Postdoktor Viktor Weber  presenterer temaet for sitt forskningsprosjekt.  De juridiske aspektene ved karbonfangst og -lagring (CCS) innenfor rammen av NCCS-konsortiet

Tid og sted: 8. sep. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 18. aug. 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne faglunsjen

Doktorgradsstipendiat Marie Meling presenterer temaet for sin avhandling.

Vi zoomer denne faglunsjen.

Lenke til zoom 

Tid og sted: 9. juni 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen her: https://uio.zoom.us/j/723735408

Vitenskapelig assistent Simen Gundersen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 19. mai 2020 12:1513:00, Faglunsjen finner sted på Zoom-møterommet her: https://uio.zoom.us/j/723735408

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 12. mai 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen her: https://uio.zoom.us/j/723735408

Vitenskapelig assistent Sigve Berg Tronsmoen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 5. mai 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne faglunsjen her: https://uio.zoom.us/j/723735408

Innledning ved advokat Christian Grevstad, Advokatfirmaet Harboe & Co AS

Christian Grevstads presentasjon finner du her.

 

Tid og sted: 28. apr. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/723735408

Vitenskapelig assistent Mira Christine Marcussen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 21. apr. 2020 12:1513:00, Vi zoomer denne lunsjen i vårt faste tirsdagsmøterom https://uio.zoom.us/j/62104558348

Vitenskapelig assistent Karina Kviebakk Mauren  presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 10. mars 2020 12:1513:00, Møterommet på avdeling for energi- og ressursrett

Professor Henrik Bjørnebye innleder kort presentasjon av dommen som innledning til diskusjon

Tid og sted: 11. feb. 2020 12:1513:00, Møterommet på avdeling for energi- og ressursrett

Vitenskapelig assistent Kristine Valberg Nyegaarden presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 28. jan. 2020 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom

Vitenskapelig assistent Quang Vinh Tran presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 21. jan. 2020 12:1513:00, Møterommet på avdeling for energi- og ressursrett

Vitenskapelig assistent Johannes Dalen Giske presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 14. jan. 2020 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom

Vitenskapelig assistent Maren Lervik presenterer temaet for sin mastergradsavhandling, mastergradsavhandling, som fokuserer på hvilke rettslige skranker sektorovergripende lovgivning setter for den alminnelige revisjonsadgangen i vregl. § 8.