Faglunsj: Virkemidler for økt bruk av lavkarbonprodukter i offentlige anskaffelser.

Vitenskapelig assistent Johannes Dalen Giske presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Johannes er tilknyttet NCCS-prosjektet.

Publisert 10. jan. 2020 10:09 - Sist endret 10. jan. 2020 10:09