Faglunsj: Konsesjonsprosessen ved utbygging av vindkraftverk - Forholdet mellom anleggskonsesjon og MTA

Vitenskapelig assistent Quang Vinh Tran presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Publisert 31. okt. 2019 14:27 - Sist endret 9. jan. 2020 14:31