Faglunsj: Nødrettsansvaret i et sjørettslig perspektiv

Vitenskapelig assistent Kristine Valberg Nyegaarden presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Publisert 9. jan. 2020 14:24 - Sist endret 9. jan. 2020 14:24