Faglunsj: Revisjon av vassdragskonsesjoner

Vitenskapelig assistent Maren Lervik presenterer temaet for sin mastergradsavhandling, mastergradsavhandling, som fokuserer på hvilke rettslige skranker sektorovergripende lovgivning setter for den alminnelige revisjonsadgangen i vregl. § 8.

Publisert 31. okt. 2019 13:34 - Sist endret 10. jan. 2020 10:10