Faglunsj: Erstatningsansvar for rettsstridig myndighetsutøvelse – om Oslo tingretts dom 21.02.2020

Professor Henrik Bjørnebye innleder kort presentasjon av dommen som innledning til diskusjon

Saken gjelder krav om erstatning for tapte inntekter fra et vindkraftverk som ikke ble
bygget. Et vedtak fra Olje- og energidepartementet førte til at utbyggingsplanene ikke ble
videreført. De sentrale spørsmålene i saken er om departementets myndighetsutøvelse var
rettsstridig og ansvarsbetingende, om departementets myndighetsutøvelse er årsak til
økonomisk tap hos saksøker, og – i så fall – hva som er størrelsen på det økonomiske tapet.

Les dommen her

Publisert 2. mars 2020 12:24 - Sist endret 2. mars 2020 12:24