AVLYST! Faglunsj: Det globale handelsregimet for fisk, inkludert sammenhengene mellom EØS, EU og WTO

Vitenskapelig assistent Markus Beckstrøm-Laurantzon presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Publisert 10. jan. 2020 10:03 - Sist endret 24. apr. 2020 14:44