Faglunsj: tredjemannskader ved skipskollisjon

Vitenskapelig assistent Simen Gundersen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Sjørett
Publisert 14. feb. 2020 16:41 - Sist endret 2. juni 2020 12:29