Faglunsj: tredjemannskader ved skipskollisjon

Vitenskapelig assistent Simen Gundersen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Sjørett
Publisert 14. feb. 2020 16:41 - Sist endret 28. mai 2020 10:59