Faglunsj: Håndheving av utsendte arbeidstakeres rettigheter i Norge

Gjennomføring av håndhevingsdirektivet (2014/67) i norsk rett.

Vitenskapelig assistent Åse Rustad Kvisberg presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Publisert 10. sep. 2020 15:12 - Sist endret 5. okt. 2020 16:13