Faglunsj: Biosikkerhetssamarbeid mellom aktører i oppdrettsnæringen

Vitenskapelig assistent Sigrid Østvik presenterer temaet for sin avhandling.

Vi zoomer denne faglunsjen.

Lenke til zoom  Passcode: 320033

Publisert 9. okt. 2020 11:35 - Sist endret 24. nov. 2020 12:11