Faglunsj: Den rettslige statusen til metoder og vilkår vedtatt etter retningslinjene i tredje energimarkedspakke

Vitenskapelig assistent Sophia Alexis Dyrby presenterer temaet for sin avhandling.

Vi zoomer denne faglunsjen.

Lenke til zoom  Passcode: 320033

Publisert 8. okt. 2020 09:59 - Sist endret 24. nov. 2020 12:16