Faglunsj: Kompetansebegrensninger ved ekspropriasjon av eiendomsrett

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Vi zoomer denne faglunsjen.

Lenke til zoom  Passcode: 320033

Publisert 8. okt. 2020 15:12 - Sist endret 24. nov. 2020 12:16