Faglunsj: Norske myndigheters adgang til universaljurisdiksjon i lys av HR-2020-1340-A (Fremmedkriger)

Vitenskapelig assistent Eirin Tinnesand presenterer temaet for sin avhandling.

Vi zoomer denne faglunsjen.

Lenke til zoom Passcode: 320033

Publisert 12. okt. 2020 13:32 - Sist endret 24. nov. 2020 12:17