Faglunsj: Effektivisering av passasjerrettigheter

Lars Rosenberg Overby presenterer temaet for sitt PhD-prosjekt, som blir til under vår nordiske sjørettsparaply.

Vi Zoomer denne lunsjen her: https://uio.zoom.us/j/64584920540 

Passcode: 320033

Presentasjonen er på dansk

Publisert 5. jan. 2021 16:10 - Sist endret 18. jan. 2021 18:11