Fantastiske besøkstall

Kulturhistorisk museum har hatt tidenes beste publikumsbesøk! Over 700 000 har besøkt våre to utstillingssteder i 2019. På Vikingskipshuset har besøkstallene passert utrolige 570 000, mens Historisk museum nådde over 130 000 besøkende.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, eyewear, hode, briller.

Særlig det siste resultatet er verdt en ekstra kommentar, for det har alltid vært vanskelig å lokke publikum inn til Historisk museum. For seks år siden lå besøkstallene på vårt sentrumsmuseum på rundt 60 000 besøkende. Fram til 2017 kjempet vi oss opp mot 80 000, for så å falle ned til 70 000 årlige besøk.

Men i midten av 2018 kom vendepunktet. Fra da av har besøkstallet vokst eksponensielt. Økt synlighet i bybildet, med presenningen som fremdeles omslutter bygget er jo en lettvint forklaring på den økende interessen for Historisk museum. Men grunnen til at presenningen er på - et bygg i svært dårlig forfatning og under rehabilitering - driver normalt publikum vekk.

Grunnen til den gode publikumsveksten ligger snarere i det gode arbeidet som er gjort for å synliggjøre museet i byen og i media, i det spennende programmet og i de gode utstillingene - ikke minst publikumssuksessen VÍKINGR.  Historisk museum er i ferd med å bli et museum langt fremme i folks bevissthet!

De siste seks årene har det samlede besøkstallet på Kulturhistorisk museum økt med utrolige 250 000 besøkende. I Norge er det få museer som som i det hele tatt har et samlet besøkstall over 200 000. For oss utgjør det bare differansen. Vi er i dag helt på topp som museumsdestinasjon i Norge. Sammen med vårt søstermuseum på UiO, Naturhistorisk museum, kan UiO skilte med årlige besøkstall på 1,4 millioner! Det er like mange besøkende som det samlede besøket på Bygdøymuseene.

Det er fint å tenke på at kombinasjonen av forskning, forvaltning og formidling som vi er så opptatt av, faktisk er noe som også lokker besøkende og skaper nysgjerrighet og begeistring. Et levende museum og et forskningsmuseum  er to sider av samme sak. Det er virkelig noe å ta med seg videre, nå som både UiO og vi skal stake ut kursen for de neste ti årene.

Av Håkon Glørstad
Publisert 17. feb. 2020 09:24 - Sist endret 17. feb. 2020 09:24