Om tidsskriftet CLARA

CLARA Classical Art and Archaeology er et open access-tidskrift som ble lansert i 2016 som en del av UBs satsning på platformen FRITT, og som i 2018 ble registrert på nivå 1 ved Norsk senter for forskningsdata

CLARA eies av KHM og drives av SENKU, med Marina Prusac Lindhagen som sjefsredaktør. I de to årene som er tilbakelagt har Astri Karine Lundgren vært redaksjonsassistent, og Kristin Bornhold Collins ved English Language Consulting har vært fagspesifikk copy editor.

Redaksjonsrådet består av en stor gruppe faglige autoriteter fra universiteter og forskningsinstitutter i Cambridge, Princeton, Rhode Island, Vassar, Aarhus, Roma, Reading, Gøteborg, Oslo og Bergen. Klassiske arkeologer, egyptologer og assyrologer fra hele verden oppfordres til å sende inn bidrag til vurdering, og det er også rom for forslag fra andre, relaterte fagdisipliner.

Tidsskriftet har som målsetting å hjelpe yngre forskere med å få publisert sine arbeider etter en kvalitativ fagfellevurdering med konstruktive tilbakemeldinger, men også etablerte forskere er velkommen. Så langt har tidsskriftet publisert artikler fra både yngre og eldre forskere, inkludert autoriteter med emeritus-status.

Bidragsyterne representerer fagtradisjoner i en rekke land, f.eks. Ungarn, Tyskland og Palestina, i tillegg til Norden. En rekke bidrag er under revidering og redigering, og vil bli publisert våren 2019. Antallet innsendte bidrag er større enn hva CLARAs redaksjon i utgangspunktet våget å drømme om, og det har vært nødvendig å opprette to sidespalter for å kunne imøtekomme bidragsyterne og leserne på en mer omfattende måte enn først tenkt. De to spaltene heter CLARA Chronicles, som tar for seg historiografiske tekster og fagrelaterte reiseskildringer og er rettet mot et bredt publikum, og CLARA Review, som inneholder bokanmeldelser.

I 2019 håper CLARA på å kunne forbedre tidsskriftets nettside og brukervennlighet.

Gå til CLARA

Publisert 8. jan. 2019 09:15 - Sist endret 27. sep. 2020 04:25