Ansvarlige nettredaktører for enheter i LOS

Ut over at hver enhet har sin dedikerte nettredaktør, er det noen tema hvor en nettredaktør i LOS har et overordnet, koordinerende ansvar, se oversikt.

Enhet Ansvarlig i SK
Avdeling for administrativ støtte (ADS)
Suzanne
Anette
Anette
Suzanne
Anette
Anette
Anette
Avdeling for studieadministrasjon (SADM)
Terje
Dina
Dina

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FADM)

Julie
Julie
Julie
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS)
Marte
Anette
Marte
Avdeling for personalstøtte (AP) Suzanne
Suzanne
Eiendomsavdelingen (EA) Marte / Terje
Enhet for bedriftshelsetjeneste (EBHT) Marte
Enhet for helse- miljø, sikkerhet og beredskap (EHMSB) Marte
Enhet for intern revisjon (EIR) Marte
Universitetsdirektørens stab (UDIRSTAB) Marte
USIT Dina
Den internasjonale sommerskole Suzanne
Publisert 6. mars 2014 11:20 - Sist endret 3. des. 2020 17:12