Bli kjent med våre tre nye medarbeidere!

Det siste halvåret har ADS fått tre medarbeidere av et helt nytt slag: roboter! De er en del av verktøykassen vår for digitalisering av administrative prosesser.

Robotene avlaster for tidkrevende og "kjedelig" saksbehandling, noe som også kommer systemenes sluttbrukere til gode.

Hvorfor robot-medarbeidere?

Robotene er kanskje ikke helt som fleste innbiller seg. Det er nemlig ikke snakk om en fysisk robot, men en programvarerobot. Grunnen til at det kalles robotteknologi er at de jobber omtrent som en ansatt gjør: de logger seg inn i forskjellige systemer via sin egen brukeridentitet og utfører diverse oppgaver. Robotene er god på rutineoppgaver, reduserer tastefeil som mennesker kan gjøre og frigjør tid til andre oppgaver.

Allerede nå ser vi at vi har fått redusert køer og har fått en raskere og mer nøyaktig saksbehandling. Vi bruker mindre tid på å registrere i systemene og har fått frigitt tid til bedre kvalitet i oppfølgingen av sakene. Dette kommer både oss og brukerne våre til gode. 

Tre roboter i produksjon

Prosess for automatisert opprettelse av prosjektkoder

Denne prosessen ble satt i produksjon tidlig september 2019. Det er beregnet at den vil behandle omtrent 1200 prosjektopprettelser i økonomisystemet hvert år, noe som i dag primært utføres i Seksjon for regnskap..

Automatisert registrering av norske leverandører

Siden juni 2019 har en robotprosess avlastet og redusert behovet for manuell behandling for medarbeidere i Seksjon for innkjøp ved å registrere norske leverandører som oppfyller definerte kriterier. Vi jobber stadig med justeringer og forbedringer, og ny versjon er på trappene for å øke volumet.

Digital sykmelding

Fraværsgruppen i Seksjon for lønn har tatt i bruk robot i arbeidet med å registrere sykmeldinger. Robot-syk har fra oppstarten våren 2019 lest inn nærmere 3000 sykmeldinger. Med hjelp av roboten har vi fjernet kø og forsinkelser og gitt rask tilgang til sykefraværet for ledere i HR portalen. Vi bruker mindre tid på å registrere sykmeldinger og mer tid på oppfølging av ansatte og refusjoner fra NAV. Vi jobber for tiden med en utvidelse slik at roboten også sender informasjon om nærmeste leder tilbake til NAV, noe som må gjøres manuelt i dag.

Konklusjon

Våre nye medarbeidere er en suksess selv om de ikke bidrar så mye rundt lunsjbordet!

Publisert 25. sep. 2019 21:22 - Sist endret 7. mars 2021 18:56