2016

Tidligere

Tid og sted: 31. aug. 2016 12:0014:00, Lille auditorium, KNH

Løsningen for sentralisert logginnsamling og kontroll er basert på ElasticSearch, Logstash og Kibana (ELK) + en del andre komponenter

Vi har kommet en del lenger i implementeringen av ELK ved USIT og ønsker å presentere status og praktisk.

http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/gd/gid/elk/