Video av: Forelesning om utvikling av mobilapper forskning

Mobilapper har endret måten vi forsker på og helt nye muligheter har åpnet seg. Vi har i 2017 tatt i bruk mye ny teknologi for innsamling av forskningsdata ved hjelp av mobilapper.

Forelesningen samlet omlag 200 forskere den 31.august 201. Her kan se video av forelesningen:

 

 

Universitetet i Oslo er antagelig de som har kommet lengst i Norge med mobilapputvikling til forskningsbruk, og vi utvikler mobilapper til et bredt spekter av forskningsprosjekter, også prosjekter som samler inn personsensitive data.

Denne forelesningen oppsummerer de viktigste mobilappene som er utviklet i 2017 og hvordan de brukes i forskning.

Forelesningen er åpen for alle, men er spesielt rettet mot forskere som ønsker se på muligheter i ny teknologi til bruk i egen forskning.

Foreleser: Dagfinn Bergsager, Gruppeleder for webutvikling på USIT/UiO

Forelesningen vi bli filmet, og opptaket vil bli publisert på denne nettsiden i etterkant.

Program

Åpning ved IT-direktør Lars Oftedal

Følgende nye apper vil bli presentert:

Hukommelse

Forsker: Inge Amlien og Anders Fjell ved Psykologisk Institutt, UiO
Appen brukes til hukommelseoppgaver med avanserte bildeoppgaver til bruk i hjerneforskning på LCBC.
v/ utvikler Kien Vu

MegSelv

Forsker: Lise Baklund og Paul Møller ved Vestre Viken
Appen brukes i oppfølgning av pasienter ved sykehuset.
v/ utvikler Espen Jones

BabyLex

Forsker: Julien Mayor ved Psykologisk Institutt, UiO
Appen brukes til å avgjøre om barn har språkvansker. Dette er den første appen som gjør tyngre utregninger og Mayor har  gitt oss et algoritme som vi har kodet inn i appen.
v/ utvikler Espen Jones

MittBlikk

Forsker: Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, SV/UiO og Anders Bakken, NOVA/HiOA
Appen brukes til å dokumentere sosiale forskjeller i Oslo ved hjelp av bilder. Prosjektet er ferdig med første del og forskerne jobber med data fra 2 videregående skole i Oslo som appen har samlet inn.
v/ utvikler Mikael Olausson

Nettskjema-Diktafon

Forskere: Appen er betalt av UiO og HiOA
Appen tilbyr alle brukere av Nettskjema å ta opp lyd på en sikker måte. Nettskjema-Diktafon er utviklet med tanke på å håndtere at mobilen ikke har tilgang til internet og likevel være istand til å samle inn lyd som inneholder sensitive personopplysninger. Appen lanseres på denne dagen og blir da tilgjengelig gratis for alle som har tilgang til Nettskjema og vil kunne erstatte tradisjonell diktafon for alle forskningsprosjekter.
v/ utvikler Jarle Fagerheim

Eldre apper som har hatt høy aktivitet i år

Multifam

Forsker: Judith Purkarthofer, ILN/HF/UiO
Appen brukes til å dokumentere bruk av forskjellige språk i flerkulturelle familier.

SelvForsk

Forsker: Tilmann Von Soest ved Psykologisk Institutt, UiO
Appen brukes i forskning på selvfølelse. Den ble lansert våren 2017 og alle som ønsker det kan laste ned appen og bli med i prosjektet. Vi oppsummerer erfaringer med bruk av åpne apper som ikke krever studeID. Les om prosjektet på selvforsk.no

MinMat

Forsker: Lene Frost Andersen og Mari Mohn Paulsen ved Institutt for medisinske basalfag, MEDFAK/UiO
Appen brukes for å oppdage underernæring hos pasienter innlagt på sykehus. Våren 2017 ble det kjørt en prepilot for prosjektet på Rikshospitalet. Vi oppsummerer erfaringer fra piloten og forteller om videre planer for å gi sykepleier tilbakemelding om pasienter som trenger spesielle tiltak. 

MinDag

Forsker: Trine Vik Lagerberg og Ole Andreassen ved NORMENT UiO/OUS
Appen brukes i oppfølging av pasienter. Appen har blitt utvidet til å håndtere mer komplekse data.

Erfaringer fra 2017:

  • Effektiv og billig koding av apper
  • Teknisk strategi fremover
  • Erfaringer ved bruk av iPads på sykehus
  • Hvordan ny personvernforordning vil påvirke arbeidet vi gjør med apper
  • Bruk av apper med sensitive data som ikke er på nett
  • Tynger bruk av apper  (bilder, GPS-data, lydopptak, algoritmer)
  • Erfaring med bruk av mobilapper i klinisk forskning

Planer og muligheter det neste året

Vi viser løsninger vi kan få til med den kompetansen og teknologien vi har:

  • Innsamling av anonyme data
  • Innsamling av store datamengder fra sensorer og filmopptak
  • Tilbakemeldinger til respondent/pasient og forsker/behandler

Spørsmål og svar

Det vil bli satt av tid til spørsmål og svar i slutten av forelesningen.

Publisert 15. aug. 2017 21:28 - Sist endret 1. sep. 2017 07:51