English version of this page

Aktuelt for ansatte - Side 10

Illustrasjon av mennesker gruppert med farger og sirkler.
Publisert 1. nov. 2016 13:47

Frist for å foreslå kandidater til fakultetsstyret er flyttet til torsdag 3. november. Det er viktig for universitetsdemokratiet at du bidrar. Kjenner du gode kandidater, og ikke selv har forslagsrett, kan du oppfordre andre til å fremme forslag.

Unn-Hilde Grasmo Wendler og Frode Vartdal i grønne t-skjorter.
Publisert 27. okt. 2016 11:31

Universitetet skal møte dei globale miljø- og klimautfordringane. MED-fakultetet følgjer opp det grøne skiftet ved UiO og innfører kildesortering frå 1. november. Dessutan arbeider fakultetet med å redusere flyreiser, både for å spare miljøet og spare ressursar.

John Terje Geitung i undervisningssituasjon.
Publisert 21. okt. 2016 10:53

Professor John Terje Geitung underviser i bruk av ultralyd for medisinstudenter på Akershus universitetssykehus. Til våren står ultralyd på timeplanen.

Illustrasjon av et menneske som hentes opp fra en større mengde.
Publisert 3. okt. 2016 14:28

Det skal velges representant til fakultetsstyret for gruppen midlertidig vitenskapelig personale, inkludert midlertidig tilsatt professor II. Frist for å foreslå kandidater er 31. oktober kl. 15:00.

Frode Vartdal.
Publisert 13. sep. 2016 16:35

‘“The value of an idea lies in the using of it”, sa Thomas Alva Edison. Fakultetets nye program for innovasjonsutdanning tek Edison på ordet og skal inspirere tilsette og studentar til å tenkje innovativt og gi dei kunnskapar som gjer dei betre rusta til å setje gode idéar ut i livet.

Tegning av hode fylt av tannhjul.
Publisert 13. sep. 2016 16:07

Kjenner du noen som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning? Nå kan du foreslå kandidater til fakultetets priser for kvalitet og innovasjon i undervisning og utdanning.

Delphine Nicolas og Kari Schølberg-Henriksen.
Publisert 12. sep. 2016 14:49

Fakultetet har kapret to dyktige nye rådgivere til Enhet for ekstern forskningsfinansiering. De hjelper deg både med langtidsplaner og med søknader for å få midler til forskningen.

Publisert 24. juni 2016 14:50

Søknadsprosessen for tverrfaglige forskningsgrupper som tar for seg store samfunnsutfordringer innen helse og miljø, startet med workshop i september 2106. Frist for å sende prosjektskisser var i slutten av oktober. Skissene ble evaluert av internasjonale eksperter. Søknadsfrist for full prosjektsøknad var 1. mars 2017 og resultatet ble offentliggjort i mai.

Ingrid Os og Kristin Heggen pyntet til fest.
Publisert 15. juni 2016 09:44

I løpet av 2017 skal regjeringa leggje fram ei stortingsmelding om korleis kvaliteten i høgare utdanning kan og skal styrkast. Eit viktig og vanskeleg politisk arbeid som engasjerer til debatt i god tid før stortingsmeldinga er klar. For kva er eigentleg utdanningskvalitet i høgare utdanning?

Tomt auditorium
Publisert 15. juni 2016 09:43

Fakultetets ledere har vært på tur til Brüssel for å studere finansieringsmuligheter i EU-systement. En rekke tiltak vil iverksettes som en følge av denne turen i samarbeid med instituttene.

Portrett av Olav Thon.
Publisert 14. juni 2016 15:54

Søk om Olav Thon stiftelsens pris for fremragende undervisning, eller søk støtte til forskningsprosjekter. Frist for å sende inn søknad til fakultetet er 24. august.

Jan Bjaalie og Finn-Erik Johansen foran tavle.
Publisert 13. juni 2016 14:16

UiO:Livsvitenskap har vært på informasjonsmøter hos alle enhetene ved fakultetet. Ved IMB fant møtet sted på torsdag den 26. mai. Direktør Finn-Erik Johansen fortalte om planene for konvergensmiljøer.