English version of this page

Aktuelt for ansatte - Side 9

MED-nytt
Publisert 31. aug. 2018 09:34

Nyhetsbrev fra fakultetsledelsen med ønske om et riktig godt nytt semester! I denne utgaven av MED-nytt kan du blant annet lese om flere tildelinger og priser, årsfesten, høstens kurs og kommende arrangementer.

Frode Vartdal.
Publisert 27. juni 2018 14:02

Det nærmer seg valget av ny dekan. Vi har bedt nåværende dekan Frode Vartdal svare på seks spørsmål til inspirasjon for mulige kandidater.

MED-nytt
Publisert 1. juni 2018 14:14

Nyhetsbrev fra fakultetsledelsen med blant annet valgnytt, fantastiske nyheter om Scientia Fellows II, ny forskningsblogg og mange prestisjefylte tildelinger og æresbevisninger.

MED-nytt
Publisert 24. jan. 2018 14:09

Nyhetsbrev fra fakultetsledelsen med bl.a. to nye SFFer, innovasjon, videreutvikling av masterprogrammene og digitalis til Haakon Benestad. Viktige frister: Cristin-rapportering, nominere kandidater til Nobelprisen og Jahreprisen.

Lege som skriver journal
Publisert 11. jan. 2018 10:15

Alle vitenskapelig ansatte ved fakultetet må huske å kontrollere publikasjonslisten i CRIStin og avlevere fulltekstversjon av vitenskapelige artikler til vitenarkivet innen 31. januar 2018.

Gruppebilde av ansatte på Enhet for ekstern finansiering.
Publisert 13. des. 2017 10:18

Det er flere midler å hente hos H2020 i årene som kommer enn det har vært utdelt de fire siste årene. Enhet for ekstern finansiering (EEF) hjelper deg gjerne.

Foto av Olav Thon
Publisert 12. juni 2017 15:15

Søk om Olav Thon stiftelsens pris for fremragende undervisning, eller søk støtte til forskningsprosjekter. Frist for å sende inn søknad til fakultetet er 25. august.

Innpakket gave.
Publisert 16. des. 2016 12:39

«Sorgen og gleden de vandre til hope» heter en gammel salme. Slik også på vårt fakultet. Mest glede heldigvis. Aller mest på grunn av en helhjertet innsats fra dyktige ansatte og studenter. Vi vil takke alle for alt de har gjort for fakultetet dette året og ønsker alle en riktig god jul og et framgangsrikt nytt år!